Delen

Uithuiszetting

Je moet je huis verlaten en je hebt (nog) geen andere woning? Kan dat zomaar? En wat doe je dan?
 

Als je de problemen niet onderling kan oplossen met je verhuurder (huurachterstal, verwaarlozing van de woning, …) dan kan de verhuurder naar de vrederechter gaan om de stopzetting van het huurcontract te vragen. Dat kan niet zomaar. Het zal de vrederechter zijn die na het horen van jullie beiden beslist of het huurcontract al dan niet blijft bestaan.

Te doen

Als je een oproepingsbrief krijgt voor het vredegerecht, zorg er dan voor dat je zeker aanwezig bent op de zitting. Een advocaat is niet verplicht maar kan wel aangewezen zijn. Wanneer je over een beperkt inkomen beschikt, kan je mogelijk beroep doen op een Prodeo advocaat.

In beroep

Als je niet akkoord bent met het vonnis, kan je in beroep gaan en dit binnen één maand na betekening van het vonnis. Vooraleer je deze stap zet kom je best even langs bij de Huurdersbond. Breng het vonnis, je huurcontract en eventuele brieven van de verhuurder mee.

Uitgelicht

Sociaal infopunt

Sociaal Huis
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier
tel. 03 8000 500

Openingsuren
ma 9-12.30 uur en 14-19 uur
di-woe-do 9-12.30 uur en 14-16 uur (tijdens schoolvakanties in de namiddag gesloten)
vr 9-12.30 uur

lees verder