Delen

Leegstandsbelasting

Betaalbare en kwaliteitsvolle huur- en koopwoningen zijn schaars in Lier. Leegstaande woningen zijn dan uit den boze. Sinds 1 januari 2010 zijn steden en gemeenten zelf verantwoordelijk voor de opmaak van een register van leegstaande woningen en gebouwen.

De stad maakte een reglement op om de leegstand in de stad in kaart te brengen en te belasten. Woningen die lang leeg staan zorgen immers vaak ook voor hinder en overlast in de buurt.

Wanneer staat een woning leeg?

Een woning staat leeg zodra die minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond werd.

De woning wordt in dat geval opgenomen in het leegstandregister. Ook (studenten)kamers vallen onder deze regelgeving.

Hoe stellen we dit vast?

Op basis van minimum één vaststelling kan een woning als leegstaand beschouwd worden en in het leegstandsregister worden opgenomen.

Administratieve vaststellingen zoals:

  • De voorbije 12 maanden waren op het betreffende adres geen bewoners ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Er zijn op het adres geen aansluitingen van nutsvoorzieningen of er is uitzonderlijk laag verbruik van elektriciteit, water, gas,…
  • De onroerende voorheffing verminderde omdat er geen productiviteit was.

Materiële vaststellingen ter plaatse zoals:

  • Sporen die wijzen op langdurig niet-gebruik. (bijvoorbeeld een uitpuilende brievenbus, geblindeerde ramen, afval of onkruid in de tuin,…)
  • Een verklaring van de wijkagent.

Hoeveel bedraagt de leegstandsbelasting?

De eigenaar van het gebouw (de houder van het zakelijk recht, de volle eigendom, het recht van opstal of het vruchtgebruik) betaalt een eerste maal een heffing als de woning 12 maanden opgenomen staat in het register.

Deze heffing bedraagt:

  • 2.500 euro voor een woning of gebouw
  • 750 euro voor een kamer

Als de woning op de inventaris blijft staan, is er een jaarlijkse verhoging van de heffing

Zijn er vrijstellingen van de belasting mogelijk? 

Als je woning door een bepaalde gebeurtenis lang leeg staat, kan je een vrijstelling voor de heffing aanvragen.

Denk bijvoorbeeld naar een verhuis naar een ouderenvoorziening, een renovatieproject of een ramp die de woning beschadigde. Als je recht hebt op een vrijstelling, moet je dit met de nodige bewijsstukken aantonen. De meeste vrijstellingen zijn beperkt in de tijd.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Belastingreglement leegstaande woningen 26-06-2017

11 december 2018,  pdf, 1MB

Download dit bestand