Delen

Wijkagenten

Een ideaal aanspreekpunt bij de politie

De wijkagent heeft een belangrijke functie binnen het politiekorps. Hij of zij is voor de wijkbewoners meestal het eerste aanspreekpunt van de politie. Wijkagenten hebben ook een belangrijke signaalfunctie en proberen steeds de polsslag te voelen van hetgeen er reilt en zeilt binnen hun wijk. De Lokale Politie Lier probeert er dan ook voor te zorgen dat de wijkagent zo dicht mogelijk bij de bevolking staat en dat ze gemakkelijk te bereiken zijn. Spreek hem of haar gerust aan op straat als je iets wil melden of een probleem in de wijk wil aankaarten.

Je kan je wijkagent steeds op zijn of haar gsm bellen of een sms'je sturen. Per wijk is er een gsm-nummer. Let wel op: de wijkagenten werken niet 24/24 en zullen dus niet altijd je oproep onmiddellijk kunnen beantwoorden. Aarzel echter niet om een boodschap in te spreken op de voicemail. Van zodra de wijkagent terug op dienst is, worden de berichten beluisterd en zal hij of zij je zo snel mogelijk terug contacteren. Vergeet dan ook niet jouw gegevens (adres en/of telefoonnummer in te spreken).

De belangrijkste taken van de wijkagent

 • Spontane contacten onderhouden met de wijkbewoners.

 • Buurtonderzoeken uitvoeren naar aanleiding van meldingen van andere diensten of op eigen initiatief.

 • Hercontacteren van slachtoffers van inbraak (slachtofferhulp).

 • Oorzaken van onveiligheid opsporen.

 • Aandacht schenken aan alle factoren van onveiligheidsgevoelens.

 • Nauwe contacten onderhouden met zowel interne als externe partners.

 • Opstarten van projecten en deelname aan andere projecten.

 • Permanent opvolgen van meldingen aangaande defecten.

 • Bevolkingsnazichten doen.

 • Ruimtelijke ordening nagaan en bouwdossiers opvolgen.

 • Deelnemen aan wijkvergaderingen.

 • Aanwezigheid op de markten, kermissen en alle andere openbare gebeurtenissen in de wijk. 

Uitgelicht

Lokale Politie Lier

Paradeplein 1
2500 Lier
dringend: 101
tel. 03 491 44 00
tel. wijkwerking 03 491 44 26

lees verder

Website Lokale politie Lier