Delen

Milieuwetgeving

De milieuwetgeving moet er voor zorgen dat onze handelingen geen overmatige hinder of verontreiniging veroorzaken en onze natuur gevrijwaard blijft.

Overtredingen op deze wetgeving kunnen bestraft worden met een geldboete of een gevangenisstraf. Deze wetgeving is echter complex en zeer uitgebreid. Sommigen zien dan ook de bomen door het bos niet meer.

De milieuwetgeving bevat o.a. het milieuvergunningsdecreet, VLAREM, VLAREBO, materialendecreet, VLAREA, bodemdecreet, wet op de oppervlaktewateren, natuurdecreet, mestdecreet,  bosdecreet, jachtdecreet, …

Als ondernemer of particulier kan je voor informatie over deze specifieke wetgeving terecht bij gespecialiseerde adviesbureaus, studiebureaus of bij de cel leefmilieu.

Uitgelicht