Delen

Zoneringsplannen

Achterhaal in welke zone je ligt?

Je staat er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat je loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren.

Voor deze behandeling zijn er grofweg 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering ofwel bent je verplicht dit zelf te doen. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin je woont.

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone je woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Per zuiveringszone ben je dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn terug te vinden op het geoloket van de VMM.

Uitgelicht

Website Geoloket VMM