Delen

Grachtonderhoud

Particulieren moeten de grachten aan hun perceel ruimen

Grachten vormen een open afvoer- en infiltratiesysteem voor hemelwater. Ze bevatten meer bergruimte dan (riool)buizen, waardoor plotse, grote hoeveelheden regenwater beter opgevangen en tijdelijk bijgehouden worden. Zo daalt het risico op overstromingen.

Open grachten laten ook infiltratie van water in de bodem toe. Daarom is het belangrijk om grachten niet dicht te laten groeien en zo weinig mogelijk in te buizen.

Als eigenaar sta je zelf in om de gracht die over je eigendom loopt proper te houden. Ligt de gracht tussen twee percelen in, dan zijn beide eigenaars verantwoordelijk. Zorg er dus voor dat de private gracht goed onderhouden blijft.

Grachten langs invalswegen of straten behoren niet tot privaat eigendom. De stad, provincie, het gewest of de polder beheren en onderhouden deze baangrachten.

Als er langs jouw grond een gracht loopt, komen volgende tips zeker van pas:

  • Maai de planten op de oevers na 15 juni en liefst zelfs na 15 september. Je doet dit best met een zeis of bosmaaier, tot op een hoogte van 10 cm boven de grond. Voer indien mogelijk het maaisel af en composteer het. Dan zullen er op termijn meer soorten groeien langs de gracht en is de gracht beter bestand tegen erosie.
  • Ruim de planten in de gracht om verlanding (open water wordt dan gracht) tegen te gaan. Dat doe je best in het najaar (na 15 september, maar voor de vorst) en volgens een beurtrol: verdeel de gracht in twee of drie delen en pak elk jaar een ander deel aan. Voer het onderhoud uit met de hand en probeer 20 cm van de bodem af te blijven zodat bodem en wortels niet worden aangetast.
  • Als de gracht dichtslibt, moet het slib geruimd worden. Als het slib van goede kwaliteit is, kan je het in de tuin gebruiken. Als je het slib naast de gracht laat liggen, gaan brandnetels overwoekeren en zal de erosie toenemen.

> Brochure 'Wonen en werken langs een waterloop' © Provincie Antwerpen

Uitgelicht

Wonen en werken langs een waterloop - brochure Provincie Antwerpen

14 juni 2016,  pdf, 5MB

Download dit bestand