Delen

Groen voertuigenpark

De stad beschikt over drie aardgasbestelwagens en een eigen 'slow fill'-installatie waarbij het aardgas via het openbaar net kan aangewend worden. Op die manier kunnen de 3 aardgasvoertuigen eenvoudig getankt worden.

Met de aanschaf van CNG voertuigen wordt een milieuvriendelijke keuze gemaakt. Er is zo goed als geen uitstoot van fijn stof, de uitstoot stikstofoxide en koolwaterstoffen ligt 50 tot 60% lager dan bij diesel, er is 12% minder CO2 uitstoot dan bij diesel het geval is en de voertuigen werken stiller. Bovendien liggen de totale kosten voor de CNG voertuigen lager dan wanneer voor dieselvoertuigen zou worden gekozen.

Uitgelicht