Delen

Samen voor een klimaatvriendelijke stad

Met de ondertekening van de zogenaamde burgemeestersconvenant voor klimaat en energie gaat de stad Lier mee de uitdaging aan om tegen 2030 het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en meer lokaal geproduceerde, hernieuwbare energie te gebruiken.

Met het burgemeestersconvenant engageert Lier zich, net als heel wat andere steden en gemeenten in Europa, om aan een beter klimaat te werken. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft een belangrijke Europese uitstraling.  De Europese Unie volgt op of de stad haar engagementen nakomt.

Het streefdoel is ambitieus:

  • een vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen van minstens 40 %
  • een vermindering van energieverbruik met 27 %
  • min. 27 % energie uit lokaal geproduceerde hernieuwbare energie


Met groepsaankopen van groene energie en elektrische (bak)fietsen, het aanbieden van deelauto’s,…  draagt de stad alvast bij om dat doel te bereiken. Maar niet alleen de stad, ook elke Lierenaar kan zijn of haar steentje bijdragen.

Naar een doordachtere manier van transport

Ongeveer 1/3 van de totale CO2-uitstoot komt van transport. En een kwart van het totale energieverbruik gaat naar transport. Om de impact op het klimaat te verminderen, zijn duurzamere verplaatsingen nodig. Dit betekent dat we de wagen wat vaker moeten bannen en beter kiezen voor de fiets, het openbaar vervoer of bijvoorbeeld een deelauto. Heb je er zelf al eens gedacht om je wagen te verkopen en voortaan een Cambio-deelauto te gebruiken?

Energie-efficiënt wonen en leven

Huishoudens produceren ongeveer ¼ van de totale CO2-uitstoot en slokken 1/3 van het totale energieverbruik op. Een leven zonder elektriciteit, verlichting of verwarming is niet meer mogelijk, maar toch kan je streven naar minder energieverbruik. Door je woning beter te isoleren, je verlichting aan te passen en energiezuinig te (ver)bouwen, zet je een stap in de goede richting. Meer info over duurzaam bouwen en verbouwen kan je hier terugvinden.

De stad kiest ondertussen bewust voor energiezuinig verlichting in of aan gebouwen en op openbare plaatsen. Zo kreeg de Binnennete onlangs LED-verlichting. Ook voor woningen is LED-verlichting geschikt. De aankoop is iets duurder, maar na max. 2 jaar heb je die investering terugverdiend. Ook in kantoor- of bedrijfsgebouwen en in landbouwbedrijven moeten zulke inspanningen overwogen worden.

Info: duurzaam@lier.be

Uitgelicht