Delen

Onkruidbeheer

De stad streeft naar een natuurvriendelijker groenbeheer

Onkruidbestrijding

Chemische bestrijdingsmiddelen (pesticiden) zorgen voor verontreiniging van bodem- en oppervlaktewater. De pesticiden vernietigen niet alleen ongewenste insecten en onkruid maar kunnen ook gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.

In 2004 is de stad Lier daarom gestart met het afbouwen van het gebruik van pesticiden bij de onkruidbestrijding op het openbare domein. Sinds 2015 gebeurt het onderhoud van het openbaar domein volledig zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Deze verplichting staat beschreven in het decreet ‘houdende de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen’ van 21 december 2001.

De groenploeg van de stad levert heel wat inspanningen om het openbaar domein proper en onkruidvrij te houden zonder het gebruik van pesticiden. Daarvoor werkt de stad onder andere met branders en borstelmachines. Maar ook een aangepaste beplanting of bodembedekking zorgt voor een beperktere onkruidgroei. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Onkruid is echter niet altijd een teken van verwaarlozing. Het openbaar domein zal er daarom niet altijd onverzorgder, maar soms wel groener uitzien.

Niet alleen de groendienst levert inspanningen. Ook jij kan er mee voor zorgen dat onze stad er netjes bij ligt.

Volgens het politiereglement ben je zelf verplicht het gedeelte van de stoep en de goot voor je woning te onderhouden. En dit zonder gebruik van herbiciden. Door bijvoorbeeld te harken bij warm weer zullen de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.

Meer informatie en tips over hoe je het gebruik van pesticiden kan terugdringen, lees je op de website ‘zonder is gezonder’ van de Vlaamse overheid.

Uitgelicht

Website Zonder is gezonder