Delen

Maaien van bermen

Stad Lier staat jaarlijks in voor het maaien van de wegbermen. De periode waartussen gemaaid mag worden, is bepaald in het bermbesluit van de Vlaamse regering. Een stadsbestuur mag dus niet zelf beslissen wanneer zij de bermen maaien.

Het bermenmaaiplan loopt vanaf 15 juni tot en met midden november. Het plan is opgedeeld in 2 fasen; de eerste fase begint op 15 juni en eindigt midden augustus. De tweede fase start half september en eindigt midden november. Tegen het einde van de uitvoering van het plan zou elke berm 2 keer gemaaid moeten zijn.

Uitgelicht