Delen

Ledigen vuilbakken

Een wagen op aardgas ledigt de stadsvuilbakjes

De stad besteedt heel wat aandacht aan de netheid van het openbaar domein. Onder de noemer ‘proper Lier’ maken we onder meer werk van propere straten.

Met het veegplan worden parkeerstroken, goten en straten systematisch geveegd en kolken geruimd. Binnen de stadsvesten vind je ook 180 vuilbakjes. Verspreid over het hele grondgebied zijn dat er bijna het dubbele. De stad maakt ze regelmatig leeg. Binnen de stadsvesten gebeurt de lediging van de vuilbakjes om de twee dagen met de inzet van een aardgasvoertuig. In het commerciële centrum worden ze dagelijks geledigd.

Met deze wagen draagt de stad Lier tevens zijn steentje bij tot een duurzaam milieu. Er is zo goed als geen uitstoot van fijn stof, de uitstoot stikstofoxide en koolwaterstoffen ligt 50 tot 60% lager dan bij diesel, er is 12% minder CO2 uitstoot dan bij diesel het geval is en het voertuig werkt stiller.

Uitgelicht