Delen

Werking Bosgroep Antwerpen Zuid

Open ruimte project BoshoekTussen de bebouwde zones van Boechout, Hove, Lint en Lier ligt een groot open landschap, bestaande uit landbouwweides en -akkers, kleine waterlopen, oude bosfragmenten, een kasteeldomein en fiets- en wandelwegen. Regionaal Landschap Rivierenland vzw en de Bosgroep Antwerpen Zuid vzw werken samen met eigenaars van dit gebied te Lier aan het behoud van dit landschap rekening houdend met  alle aanwezige activiteiten. Ze stimuleren en helpen alle actoren in het gebied door advies en ondersteuning n van maatregelen op het vlak van o.a. bos en natuur, landschap, landbouw, erfgoed en recreatie.

Regionaal Landschap Rivierenland is het aanspreekpunt voor landschapszorg in de streek. Zowel particulieren (ook landbouwers), gemeenten als verenigingen uit Lier kunnen er terecht met vragen over de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen (poel, haag, houtkant, bomenrij, hoogstamboomgaard…),  een natuurvriendelijke inrichting van een perceel, subsidiemogelijkheden of vergunningen. Naast het opwaarderen van het landschap,  maken ze het landschap op een verantwoorde wijze ook toegankelijk en beleefbaar. Ook historisch waardevolle sites en cultuurhistorische elementen zijn daarbij belangrijk.

De Bosgroep informeert boseigenaars over bosbeheer, de mogelijkheden van het bos, maar ook over de Europese natuurdoelen. Door middel van onder andere houtverkoop, plantsoen of hulp bij papierwerk krijgt elke eigenaar praktische hulp op maat. Tijdens een terreinbezoek geven ze gratis en vrijblijvend advies. Indien gewenst kan er een gezamenlijk beheerplan opgemaakt worden, wat kansen geeft tot het verkrijgen van subsidies.

Vanuit het Strategisch Project ‘Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand ‘ wil men  grondeigenaars en -gebruikers benaderen en is men op zoek naar kansen voor realisaties voor natuur en landschap, recreatie, erfgoed en versterking van de landbouw. Via gerichte interviews wordt informatie verzameld om zo te verwerken in de visie voor de beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand.

Dit project wordt medegefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos, provincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen.

Uitgelicht