Delen

Plantafstanden

Plantafstand

Vele mooie tuinen eindigen waar burenruzies beginnen.

Alle plantafstanden tussen twee eigendommen zijn daarom bepaald in het artikel 35 van het Veldwetboek:
- Hoogstammige bomen plant je op minstens twee meter van de perceelsgrens.
- Hagen en leifruitbomen plant je op minimum 0,5 m van de perceelsgrens.
- Bepalingen met betrekking tot de hoogte van beplantingen werden niet opgenomen in het Veldwetboek.

Uitgelicht