Delen

Stadsgezicht Jezuïetenklooster

Denk mee over de tuin van het jezuïetenklooster

tuin

© Erfgoed en Visie

De stad streeft naar een goed behoud en beheer van het erfgoed in de stad. Daarvoor werken we voor het beschermd onroerend patrimonium en erfgoedlandschappen aan beheersplannen. Samen met de stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD) wordt momenteel gewerkt aan een beheersplan voor het stadsgezicht jezuïetenklooster.

De geschiedenis van het klooster en -park gaat terug tot in de 17de eeuw. In 1615 vestigen de eerste jezuïeten zich in het ‘hof van Grobbendonk’ in de Berlaarsestraat. Midden 18de eeuw bouwen zij de jezuïetenkerk naar een ontwerp van broeder Albert de Planche (van Ename) en Frans Schoonvliedt. Aan de rechterzijde van de kerk in de Berlaarsestraat worden kloostergebouwen opgetrokken. Het domein, dat reikt tot aan de Gasthuisvest, wordt volledig ommuurd wat zorgt voor afzondering. Ook aan de Gasthuisvest, die toen nog als stadsgracht de stad omringde, komt een hoge muur.

Wanneer Maria-Theresia van Oostenrijk in 1773 de jezuïetenorde opheft, raakt het klooster geleidelijk aan in verval. De ordeleden verlaten Lier en het klooster wordt openbaar verkocht. De gebouwen doen nog even dienst als magazijn en fabriek, voor de sloop in de loop van de 19de eeuw. Bij de terugkeer van de jezuïeten in 1841, staat alleen de kerk nog overeind.

Na de bouw van een tijdelijk klooster wordt op het einde van de 19de eeuw een nieuw ‘retraitehuis’ gebouwd achter de 18de-eeuwse kerk. Het retraitehuis, dat overeenkomt met de rechtervleugel van het huidige gebouw, raakt tijdens de Eerste Wereldoorlog sterk beschadigd. In 1924 herstelt Edward Careels als restauratiearchitect deze vleugel. Hij ontwerpt ook een tweede vleugel voor het klooster. De tuin wordt heraangelegd. Die was oorspronkelijk deels ingericht als pluk- en moestuin met tal van fruitbomen, deels als siertuin met vijver en decoratief uitgewerkte bruggetjes.

In 1981 verlaten de jezuïeten Lier. Reeds in 1970 kocht de stad de gebouwen aan de Gasthuisvest. Na enkele kleine verbouwingen neemt de stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD) haar intrek in het voormalige kloostergebouw. De hoge muren aan de Gasthuisvest die het kloosterdomein begrenzen, worden afgebroken. Zo krijgt de site zijn huidige open karakter.

De SAMWD groeide doorheen de jaren uit tot een grote culturele speler. Met respect voor de architecturale en historische waarde van het voormalige klooster wordt vandaag nog steeds les gegeven in de gebouwen, een taak waar ook de jezuïeten zich op richtten. In het beheersplan zal worden nagedacht over de toekomst van de kloostergebouwen en de tuin zodat een goed beheer en behoud van het onroerend erfgoed verzekerd wordt.

Jouw mening telt!

Wil je graag mee denken over de toekomst van de tuin? Je kan je visie delen met de experten die het beheersplan opmaken via deze enquête.

tuin

© Archief Lier - Kempens Erfgoed

 

 

Uitgelicht