Delen

Beheersplan Begijnhof

De stad Lier heeft de komende jaren grootse plannen met het begijnhof. Begin 2019 werden deze tijdens een bewonersvergadering in dienstencentrum Het Schoppeke toegelicht aan de bewoners. Hieronder lees je de belangrijkste elementen die tijdens de bewonersvergadering aan bod kwamen.

Eind 2018 werd het beheersplan voor het begijnhof, opgemaakt in opdracht van stad, OCMW en  Kerkbestuur, goedgekeurd. Eén van de voorgestelde maatregelen in het beheersplan is een versnelde uitvoering van de resterende restauratiemaatregelen. De beste manier om dergelijke restauratie te realiseren, met een vlotte afhandeling van subsidieaanvragen, is via een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse overheid. Deze werd eind december 2018 door de bevoegde minister ondertekend. Zo kunnen we de komende jaren elk jaar een premie krijgen om, gespreid over 5 jaar, 45 begijnhofwoningen te restaureren en het openbaar domein in het begijnhof te vernieuwen. 17 van de 45 te restaureren woningen waren eigendom van de Kerkfabriek. Om deze mee te kunnen nemen in het restauratieverhaal verkocht de Kerkfabriek ze aan het OCMW.

> Restauratie begijnhof

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Beheersplan Begijnhof