Delen

Beheersplannen

De stad Lier en OCMW ijvert naar een goed behoud en beheer van het aanwezige erfgoed in de stad. Om dit na te streven is de stad en OCMW bezig met de opmaak van beheersplannen voor zijn beschermd onroerend patrimonium en erfgoedlandschappen.

De opmaak van een beheersplan is maatwerk en afhankelijk van het type erfgoed, de locatie en andere factoren. Bij de opmaak van een beheersplan wordt zo veel mogelijk integraal en geïntegreerd gewerkt. Integraal betekent de zorg voor archeologisch, landschappelijk én bouwkundig erfgoed. Een geïntegreerde benadering betekent een afstemming met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg zoals ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur en toerisme.

Een beheersplan is een visiedocument én een werkinstrument. Je kan er enerzijds de historische informatie, een inventarisatie van de huidige toestand en de erfgoedelementen en –kenmerken van het beschermd onroerend erfgoed in terugvinden. Anderzijds worden in het beheersplan de nodige restauratie –en onderhoudswerkzaamheden aan het beschermd onroerend erfgoed voor een lange periode vastgelegd.    

Voor de opmaak van de beheersplannen kan de stad rekenen op de financiële steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Hieronder kan je de reeds goedgekeurde beheersplannen voor het Liers onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen raadplegen.

OPGELET: dit zijn grote bestanden, downloaden kan eventjes duren.

Volgende beheersplannen voor het Liers onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen zijn nog in opmaak:

  • Stadsgezicht Rechtestraat, Hoogbrug en Neteboorden – geheel van straatgevels en aansluitende bedaking
  • Stadsgezicht Grote Markt en omgeving
  • Stadsgezicht Jezuïetenklooster