Delen

Private verhuring

Buiten het sociaal huurwoningenaanbod worden af en toe op de privé-huurmarkt woongelegenheden aangeboden via een systeem van hoger bod. De OCMW-raad stelt een minimumverhuurprijs vast. Deze verhuringen staan open voor iedereen die een hoger bod wil uitbrengen dan deze minimumverhuurprijs. Het huurcontract wordt toegewezen aan de hoogste bieder.

Als een woongelegenheid te huur wordt gesteld, verneem je dat via deze website. Het aanbod wordt ook gepubliceerd via www.immoweb.be en via aanplakking.

Meer informatie? Contacteer de dienst vastgoedbeheer van stad & OCMW op tel. 03 8000 311 of via vastgoedbeheer@lier.be.

Uitgelicht