Delen

Omschakeling van arm gas naar rijk gas

De Nederlandse regering heeft besloten de export van arm gas geleidelijk terug te dringen en tegen 2030 te beëindigen. Hierdoor schakelen 1,6 miljoen particulieren en bedrijven in België over op een ander soort gas, namelijk rijk gas. Dat gas wordt geïmporteerd uit andere landen. Ook in Lier schakelen we over van arm naar rijk gas.

We verbruiken vooral gas om onze woning en water te verwarmen en om te koken. We hebben het dan niet over gas in flessen (propaan of butaan) of over gas voor voertuigen (LPG, CNG).

De samenstelling van rijk gas is anders dan die van arm gas. Vóór de overgang naar rijk gas moet elke klant die aangesloten is op aardgas daarom al zijn gastoestellen door een bevoegd technicus laten controleren en eventueel laten afstellen of aanpassen. De meeste toestellen zijn compatibel met rijk gas. Sommige moeten echter worden vervangen. Meestal gaat het om toestellen die dateren van vóór 1978 of die niet voldoen aan de in België geldende wettelijke normen omdat ze bijvoorbeeld in het buitenland aangekocht werden. De kosten voor nazicht en eventuele vervanging zijn voor rekening van de eigenaar van de toestellen. Distributienetbeheerder Fluvius zal iedereen ruim vooraf informeren over het exacte tijdstip waarop de omschakeling wordt doorgevoerd.

www.gasverandert.be

Uitgelicht