Delen

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Vergelijk de leveranciers en vind de beste. Je kan heel wat geld besparen. Veranderen van energieleverancier is gratis en niet moeilijk.

Hoe kom je te weten wie voor jou de beste leverancier is?

  • Telefonisch: bel op weekdagen tussen 9  en 17 uur het gratis telefoonnummer 1700 en kies toets 4 'Andere vraag'. 
  • Online: ga naar www.vreg.be en klik op Vergelijk: doe de V-TEST!
  • Persoonlijk contact: contacteer je vertrouwenspersoon bij stad & OCMW Lier, het CAW, een buurthuis of vereniging.

Wat heb je nodig om de vergelijking te maken?

Je laatste jaarlijkse eindafrekening elektriciteit en aardgas.

Opgelet: sta ook stil bij de jaarlijkse vergoeding

Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.

Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …

Je staat best stil bij:

  • Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding.
    Dat varieert van 0 euro tot wel 100 euro per energiebron (elektriciteit of aardgas).
  • De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend.
    Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata.

Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG , de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

Doe de Vreg-test. In het tweede scherm vind je onderaan in de voetnoten je de aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de resultatentabel “Totale kostprijs op jaarbasis” kan je klikken op "Meer". Dan zie je het bedrag.

Heb je een sociaal tarief?

Dan krijg je de goedkoopste prijzen en moet je niet van energieleverancier veranderen.

Uitgelicht