Delen

Vanaf 2017: geen belastingvermindering meer voor dakisolatie

In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. Ongeïsoleerde daken moeten dan ook dringend aangepakt worden. Om die boodschap kracht bij te zetten, heeft de Vlaamse regering eind 2016 de steun voor dakisolatie verlaagd. In 2016 bestonden er nog 2 ondersteuningsvormen: een premie voor dakisolatie via uw netbeheerder en een belastingvermindering van 30%. Deze laatste is er niet meer sinds 2017.

Er is nog wel een overgangsregeling:

Wie zijn bestelling eind 2016 nog geplaatst heeft, ten laatste eind 2016 een voorschot gestort heeft en ten laatste 31 december 2017 de factuur betaalt, zal nog van de belastingvermindering kunnen genieten.

Wie een voorschot heeft betaald in 2016 en de eindfactuur in 2017, kan het voorschot inbrengen voor aanslagjaar 2017, op voorwaarde dat het voorschot effectief door de aannemer werd verkregen én de werken zijn uitgevoerd op het ogenblik van het indienen van de aangifte. Is dit niet het geval? Dan mag u het voorschotfactuur niet opnemen in uw aangifte voor aanslagjaar 2017, maar kunt u, wanneer de werken zijn uitgevoerd en u de eindfactuur hebt ontvangen, een rechtzetting vragen van uw belastingaangifte voor aanslagjaar 2017 (dit moet wel gebeuren binnen de bezwaartermijnen). De eindfactuur die u betaald hebt in 2017 kan u inbrengen voor aanslagjaar 2018.

Opgelet: de minimale R-waarde voor alle dakisolatiewerken betaald vanaf 2017 bedraagt minstens 4,5 m2K/W

Uitgelicht

Wonen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 387

lees verder