Delen

Renovatiepremie

Er zijn 4 categorieën van werken waarvoor je de premie kan krijgen. De minimuminvestering per categorie bedraagt 2.500 euro.

Als je je woning renoveert of gerenoveerd hebt, kan je opnieuw een renovatiepremie aanvragen.

Voorwaarden?

  • 41.440 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
  • 59.200 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met  3.320 euro per bijkomende persoon ten laste)
  • 59.200 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste)

Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum.

Het betreft je enige woning die ouder is dan 30 jaar.

Minimuminvestering?

Er zijn 4 categoriëen van werken: De minimuminvestering per categorie bedraagt 2.500 euro.

  • Categorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
  • Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
  • Categorie 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.
  • Categorie 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

(Er zijn per categorie nog bijkomende voorwaarden)

Premiebedrag?

Je krijgt afhankelijk van je inkomen 20% of 30% terug met een maximum van 2.500 euro of 3.333 euro per categorie

De maximumpremie bedraagt 10.000 euro (voor beide aanvragen)

Aantal aanvragen?

Je mag 2 aanvragen indien op 10 jaar tijd waarbij er minimum 1 jaar en maximum 2 jaar moet liggen tussen beide aanvragen.

Per aanvraag mag je facturen indienen voor maximaal 2 categorieën.

Je facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn op aanvraagdatum.

Meer info

> www.wonenvlaanderen.be
 

Uitgelicht