Delen

Selectief slopen verplicht of niet?

Slopen … zodat je materiaal kan hergebruiken!

Milieuvriendelijk slopenSelectief slopen is het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen bij het slopen van een gebouw. We spreken ook van het demonteren, het selectief ontmantelen of strippen van een gebouw.

Afvalstoffen die je gescheiden inzamelt kan je vaak eerst en vooral proberen te gebruiken bij het nieuw gebouw. Bovendien kan je het gemakkelijker en/ of goedkoper hoogwaardig laten recycleren. Het gebruik van primaire grondstoffen daalt. Selectief slopen is dus slim slopen: goed voor het milieu en uiteindelijk ook goed voor het budget.

Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende afvalstoffen is trouwens wettelijk verplicht.

Hoe kan je selectief slopen?

Bij een selectieve sloop verwijdert de sloper eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting en nutsinstallaties en niet dragende, niet-inerte structuren (zoals binnenmuren van gips of karton) alvorens hij het karkas zelf sloopt.

Wanneer moet je selectief slopen?

Deze verplichting geldt enkel voor de sloop of ontmanteling van gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden, en die een bouwvolume hebben van meer dan 1.000 m³.

De houder van de stedenbouwkundige vergunning dient vóór de toewijzing van de werkzaamheden deze inventaris te laten opmaken door een architect of door een deskundige. Deze verplichting geldt niet bij het afbreken van wegen of grote appartementsgebouwen met uitsluitend een woonfunctie. Toch is het aangeraden dit voor de sloop van grote gebouwen wel te doen op vrijwillige basis.

Uitgelicht

Brochure OVAM - Selectief slopen

26 augustus 2013,  pdf, 3MB

Download dit bestand

Website Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij