Delen

Ma 11 december: Problemen afvalophaling

Bericht IVAREM 11 december 2017: De hevige sneeuwval maakt de inzameling van afval onmogelijk.

Waar mogelijk hebben de ophalers afval ingezameld, maar de toestand op de weg verslechtert. De ophalers doen nog de straten die ze kunnen, maar om ieders veiligheid te garanderen, werd beslist om alle inzamelingen te stoppen.

Ook de lediging van de OCT’s werd stopgezet.

Van zodra IVAREM lijsten ontvangt van de ophalers over de straten die niet konden bediend worden, worden ze gepubliceerd op: http://www.ivarem.be/nietopgehaaldafval.html.

Voor Lier geldt het volgende:

 • Huisvuil: inzameling stopt
  DIFTAR-container terug binnen nemen en aanbieden bij volgende ophaling. In tussentijd mag je eender welke soort zak vullen met bijkomend afval. Die zak(ken) mogen bij de volgende ophaling naast de volle DIFTAR-container geplaatst worden. IVAREM haalt alles op en weegt de zakken. Piekzakken zijn dus niet nodig.
 • OCT's: ledigingen stoppen
  Ledigingen worden dinsdag 12 december uitgevoerd.
 • PMD: inzameling stopt
  PMD-zakken terug binnen nemen en opnieuw aanbieden bij de volgende ophaling. Je kan ze ook zelf naar het recyclagepark brengen.
 • Papier en karton: inzameling stopt (ongeveer helft van straten werd opgehaald)
  Papier en karton terug binnen nemen en plaats het op donderdag 14 december terug buiten. De ophaler zal die dag alle straten die hij op 11 december niet kon ophalen, bedienen.
     
     
   
     
   
   
   
     
   
     
   
   
   

Uitgelicht