Delen

Te koop: Mooie landelijke, te verbouwen hoeve ‘De Gasthoeve’

gasthoeve
Vraagprijs: 650.000 euro

 • Mooie landelijke  te verbouwen ‘De Gasthoeve’ (Liersebaan 185), gekend als bouwkundig erfgoed – ID 4661 en ID 85601, met losstaande bestanddelen uit het derde kwart van de 18de eeuw, verbouwd in de 19de en 20ste eeuw gelegen op niet afgebakend domein aan toegangsdreef tot Villa Tallaart.
 • Ideaal voor residentieel project, in combinatie met grote tuin of weide voor paarden en/of hobbydieren.
 • Het totale project bestaat uit woonstalhuis (nok evenwijdig aan straat); langsschuur (nok evenwijdig aan straat) aan westzijde; stalling, berging en wagenhuis (nok loodrecht op straat) aan noordzijde; berging (nok evenwijdig aan straat) en waterput met mechanisch ophaalsysteem aan oostzijde. Langsschuur met jaartal 1773 aangegeven door middel van gesinterde baksteen in de noordelijke zijpuntgevel.
 • Achterliggende zuidgerichte gronden met straatbreedte van circa 165 meter. 

> Foto's
> Plan

Grondoppervlakte: 20440 m² (omvattende 3 loten gekend bij kadaster als volgt :

 • Lier, Afd. 4, sectie B 663 E (Hoeve) met opp 29a00ca
 • Lier, Afd 4, sectie B c/deel (grond) en B 665/02 c met opp 2 ha. 
 • EPC: 592 kwh/m²jaar (certificaatnummer: 20181022-0002101496-1)

Procedure verkoop

Procedure verkoop via biedingen bij de overheid - korte verkoopsprocedure – verloopt als volgt :

De overheid kan beslissen een onroerend goed te koop aan te bieden via biedingen die dienen binnen te komen bij het team vastgoedbeheer van stad en OCMW Lier, en dit tegen een bepaalde datum.

De instelprijs wordt bekendgemaakt op de website van stad en OCMW Lier. Gedurende 14 dagen kunnen biedingen boven de instelprijs binnenkomen bij het team vastgoedbeheer. Een hoger bod blijft mogelijk tot uiterste biedingsdatum/-uur.

Indien er een hoger bod binnenkomt, wordt dit opnieuw gepubliceerd op de website van stad en OCMW Lier. Een nieuwe biedingsronde van 14 dagen wordt geopend. Ook hier kan opnieuw een hoger bod binnenkomen.

Deze procedure wordt herhaald tot er geen hogere biedingen meer binnenkomen of tot stad en OCMW Lier beslist de procedure te stoppen. In dat laatste geval wordt steeds op voorhand meegedeeld hoe dikwijls de biedingsronde van 14 dagen nog geopend wordt.

Het hoogste bod wordt geagendeerd op de bevoegde beslissingsinstantie (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad of OCMW-raad). Die instantie zal beslissen over al dan niet toewijzing.

Concrete afwikkeling van de verkoopsprocedure

 • Hoogste bod op woensdag 8 juli 2020 om 12 uur: 575.000 euro.
 • Volgende biedingsronde zal eindigen op woensdag 22 juli om 12 uur. Het pand zal mogelijks dan toegewezen worden aan de hoogste bieder na goedkeuring Vast bureau en OCMW-raad.
 • Een bod kan uitgebracht worden op dit pand per mail (vastgoedbeheer@lier.be) of per aangetekend schrijven naar het volgende adres: Stad en OCMW Lier, Team vastgoedbeheer, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier.
 • Bezichtigingen zijn mogelijk op afspraak via vastgoedbeheer@lier.be of tel. 03 8000 311 (tijdens de kantooruren).

Uitgelicht