Delen

Te koop: Prachtige hoeve 'Grote Gasthuishoeve'

De Grote Gasthuishoeve

 • Prachtige hoeve met een historische uitstraling in een unieke omgeving (Bogaertsheide 12, Kessel). Instelprijs: 1.300.000 euro.
  > Meer foto's.
 • Deze verkoop omvat een grondoppervlakte van 17.375 m² met bijhorende gebouwen, zijnde:
 1. De hoeve, zogenaamd 'Grote Gasthuishoeve' met datering 17e, 18e eeuw is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Deze is opgetrokken in oude gevelsteen. Het oude, linker gedeelte is wit geschilderd. Zie: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Grote Gasthuishoeve (Geraadpleegd op 25-02-2020).
 2. Er is een parallelle schuur ten westen van het hoofdgebouw eveneens opgetrokken in oude gevelsteen. De gevels zijn geschilderd.
 3. Bakhuis ten oosten van het hoofdgebouw. Opgetrokken in oude gevelsteen, dakbedekking roodbruine pannen.
 4. Bouwland, 2 vijvers en tuingedeelte.
 • Nijlen 3de afdeling

Ligging

Aard

Sie

Nr.

K.I. (€)

Bogaertsheide

Bouwland

C

379

575

1

Bogaertsheide

Bouwland

C

380/A

3.070

9

Bogaertsheide

Woeste Gr.

C

381/A

2.845

0

Bogaertsheide

Vijver

C

383

1.800

1

Bogaertsheide 12

Huis

C

384/C

2.631

3.510

Bogaertsheide

Poel

C

385/A

680

0

Bogaertsheide

Tuin

C

386/A

570

1

Bogaertsheide

Tuin

C

387/A

800

2

Bogaertsheide

Tuin

C

388/A

3.159

11

Bogaertsheide

Tuin

C

389

1.245

4

Procedure verkoop

Procedure verkoop via biedingen bij de overheid - korte verkoopsprocedure – verloopt als volgt :

De overheid kan beslissen een onroerend goed te koop aan te bieden via biedingen die dienen binnen te komen bij het team vastgoedbeheer van stad en OCMW Lier, en dit tegen een bepaalde datum.

De instelprijs wordt bekendgemaakt op de website van stad en OCMW Lier. Gedurende 14 dagen kunnen biedingen boven de instelprijs binnenkomen bij het team vastgoedbeheer. Een hoger bod blijft mogelijk tot uiterste biedingsdatum/-uur.

Indien er een hoger bod binnenkomt, wordt dit opnieuw gepubliceerd op de website van stad en OCMW Lier. Een nieuwe biedingsronde van 14 dagen wordt geopend. Ook hier kan opnieuw een hoger bod binnenkomen.

Deze procedure wordt herhaald tot er geen hogere biedingen meer binnenkomen of tot stad en OCMW Lier beslist de procedure te stoppen. In dat laatste geval wordt steeds op voorhand meegedeeld hoe dikwijls de biedingsronde van 14 dagen nog geopend wordt.

Het hoogste bod wordt geagendeerd op de bevoegde beslissingsinstantie (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad of OCMW-raad). Die instantie zal beslissen over al dan niet toewijzing.

Concrete afwikkeling van de verkoopsprocedure

 • Biedingen zijn mogelijk tot vrijdag 17 juli om 12 uur.
 • Hoogste bod zal op woensdag 22 juli gepubliceerd worden op de website.
 • Nadien volgt nog extra biedingsronde welke zal eindigen op vrijdag 31 juli 2020 om 12 uur. Het pand zal dan toegewezen worden aan de hoogste bieder.
 • Een bod kan uitgebracht worden op dit pand per mail (vastgoedbeheer@lier.be) of per aangetekend schrijven naar het volgende adres: Stad en OCMW Lier, Team vastgoedbeheer, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier.
 • Bezichtiging is mogelijk  op afspraak via vastgoedbeheer@lier.be of 03 8000 311 (tijdens de kantooruren).

Uitgelicht