Delen

Procedure verkoop via biedingen bij de overheid – verkoopsprocedure

De overheid kan beslissen om een onroerend goed te koop aan te bieden via biedingen die dienen binnen te komen bij het team vastgoedbeheer van stad en OCMW Lier, en dit tegen een bepaalde datum.

Hoe werkt deze procedure verkoop?

  • De verkoop wordt gedurende 4 weken gepubliceerd om zoveel mogelijk geïnteresseerde kopers te bereiken.
  • De instelprijs wordt bekendgemaakt op de website van stad en OCMW Lier: www.lier.be.
  • Gedurende 14 dagen zijn er bezichtigingen mogelijk op afspraak via vastgoedbeheer@lier.be of tel. 03 8000 311 (tijdens de kantooruren). Daarnaast wordt er minstens 1 kijkdag georganiseerd voor de verkoop van een pand.

Eerste biedingsronde

  • Na de bezichtigingsperiode start de eerste biedingsperiode van 14 dagen. De biedingsperiode wordt ook gepubliceerd. Biedingen boven de instelprijs kunnen binnenkomen via mail op vastgoedbeheer@lier.be
  • Elk bod dat binnenkomt, wordt gepubliceerd op de website van stad en OCMW Lier. Een hoger bod blijft mogelijk tot uiterste biedingsdatum/-uur welke tevens zal vermeld worden op de website.

Tweede biedingsronde

  • Na de beëindiging van deze eerste biedingsronde wordt een nieuwe, tweede periode van 7 dagen geopend om iedereen te laten meedingen naar een hoger bod. Deze biedingsperiode wordt ook gepubliceerd. Deze biedingen dienen onvoorwaardelijk te zijn en zonder opschortende voorwaarden uitgebracht te worden. Biedingen boven de instelprijs kunnen binnenkomen via mail op vastgoedbeheer@lier.be.
  • Het hoogste bod wordt gepubliceerd op de website van stad en OCMW Lier.
  • Na de beëindiging van de tweede biedingsronde worden uitsluitend de bieders van de tweede biedingsronde uitgenodigd op het stadskantoor voor een zitdag.
  • Er wordt slechts één zitdag georganiseerd. Op de zitdag wordt het actuele hoogste bod bekendgemaakt. Vervolgens kan er al geboden worden. Dan volgt een voorlopige toewijzing aan de hoogste bieder. Het gaat om een ‘voorlopige’ toewijzing, aangezien het hoogste bod moet goedgekeurd worden door de bevoegde instantie (college van burgemeester en schepenen, vast bureau, gemeenteraad en/of OCMW-raad).

Weet ik wie de andere bieders zijn ?

Neen, je kan zien dat er geboden wordt en welk bedrag er geboden wordt, maar je ziet geen persoonlijke informatie over de andere bieders.

Is mijn bod bindend?

Ja en dat is een belangrijk aandachtspunt! Je moet er zeker van zijn dat je de geboden prijs kan betalen. Je doet er goed aan om vooraf aan te kloppen bij de banken om je te informeren over het bedrag dat je kan lenen.

Wordt mijn hoogste bod aanvaard ?

Na de beëindiging van zitdag wordt het hoogste bod geagendeerd op de bevoegde beslissingsinstantie (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad of OCMW-raad). Die instantie zal beslissen over al dan niet toewijzing. Ook deze datum wordt vermeld op de website.

Wat gebeurt er als ik het hoogste bod heb uitgebracht?

Na goedkeuring van het hoogste bod door het bevoegde orgaan dient binnen de 30 dagen vijf procent van de aankoopsom gestort te worden.

Uitgelicht