Delen

Procedure verkoop via biedingen bij de overheid - lange verkoopsprocedure

De overheid kan beslissen een onroerend goed te koop aan te bieden via biedingen die dienen binnen te komen bij het team vastgoedbeheer van stad/OCMW en dit tegen een bepaalde datum.

De instelprijs wordt bekendgemaakt en alle biedingen, boven of onder de instelprijs, worden van zodra ze binnenkomen bij het team vastgoedbeheer, openbaar bekend gemaakt. Op die manier kunnen de geïnteresseerden-bieders de biedingsevolutie enigszins volgen. Het laatste half uur van de biedingsperiode worden de biedingsprijzen echter niet meer openbaar gemaakt. Een hoger bod uitbrengen blijft mogelijk tot de uiterste biedingsdatum/uur.

Op deze uiterste biedingsdatum wordt deze openbare biedingsronde afgesloten. Het hoogste bod wordt dezelfde dag bekend gemaakt op de website. Hierna krijgen alle geïnteresseerde bieders op een vooraf vastgesteld moment nog de kans om persoonlijk hoger te komen bieden. Dit moment wordt per dossier vastgesteld en gepubliceerd op de website.

Opgelet: u wordt hiervoor niet persoonlijk uitgenodigd.

 

Afhankelijk van de hoogte van het bod en van het aantal geïnteresseerde bieders, beslist het bestuur of er al dan niet een nieuwe biedingsronde wordt ingezet.  De biedingen worden tijdens deze tweede biedingsronde niet openbaar gemaakt. De bieders worden gevraagd hun hoogste bod schriftelijk binnen te brengen bij het team vastgoedbeheer tegen een bepaalde datum. Op dat vooropgestelde moment worden alle tijdig binnengekomen biedingen gebundeld en vergeleken. Hiervan wordt een proces-verbaal opgesteld.

De toewijzing aan de hoogste bieder wordt bekrachtigd door de bevoegde instantie (OCMW-raad en/of college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad).

Voor bezichtigingen van het onroerend goed en inlichtingen omtrent de verkoop en het onroerend goed kan je bij het team vastgoedbeheer terecht.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder