Delen

Procedure verhuur woningen begijnhof

Verhuursysteem woningen begijnhof

De verhuringen van de woningen in het begijnhof gebeuren op volgende manier:

  • Een huishoudelijk reglement legt de algemene richtlijnen vast die van belang zijn voor het wonen in het begijnhof (toegang met wagen, sluiten van de poorten, ...). Verder krijgt elke woning een specifieke bijlage bij het reglement. In deze bijlage wordt beschreven met welke materialen (speciale verven en oliën) en met welke kleuren deze specifieke woning moet onderhouden worden.
  • Er wordt een wachtlijst aangelegd waarop geïnteresseerde huurders zich kunnen inschrijven. Deze geïnteresseerden moeten zich bij inschrijving al akkoord verklaren met het huishoudelijk reglement. Op deze manier worden ze er dan al op attent gemaakt dat deze woningen bepaalde beperkingen inhouden.
  • De huurprijs wordt berekend via de berekeningsmethode van 'de huurschatter' van de Vlaamse overheid en wordt vastgelegd bij het te huur komen van de woning. De kandidaat die het eerste op de wachtlijst staat, wordt gecontacteerd en krijgt als eerste de woning te huur aangeboden. Indien hij geen interesse heeft zal de volgende kandidaat worden gecontacteerd, enzovoort.
  • Indien er geen kandidaat-huurders voorkomen op de wachtlijst, of geen van de kandidaat-huurders wenst de vrijgekomen woning te huren, dan zal de woning alsnog verhuurd worden volgens het oude verhuursysteem per opbod. De minimale huurprijs zal dan de huurprijs zijn die werd berekend via ‘de huurschatter’.

Wil jij graag in het begijnhof wonen?

Registreer je dan voor een plaatsje op de wachtlijst.

  • Registreer per mail aan vastgoedbeheer@lier.be of via tel. 03 8000 311. 
  • Je ontvangt het inschrijvingsdocument en het huishoudelijk reglement.
  • Bezorg het ingevulde document ondertekend terug, per mail aan vastgoedbeheer@lier.be, per post (stad en OCMW Lier, team vastgoed, Paradeplein 2/1, 2500 Lier) of via afgifte aan het onthaal van het stadskantoor.
  • Het moment (dag/uur) van registratie is bepalend voor je chronologische plaats op de wachtlijst.
  • Je wordt geïnformeerd over je plaats op de wachtlijst via mail, brief of telefoon.

Uitgelicht