Delen

Procedure openbare verkoop via notaris

De overheid kan beslissen een onroerend goed te koop aan te bieden via een openbare verkoopprocedure bij een notaris.

Bij zo’n procedure zal er een eerste en een tweede zitdag worden ingesteld door de notaris, in overleg met het bestuur. Er wordt een instelprijs bekendgemaakt en op de eerste zitdag kan er al geboden worden. Pas op de tweede zitdag volgt een voorlopige toewijzing aan de hoogste bieder. Het gaat om een 'voorlopige' toewijzing omdat de aanwezige vertegenwoordigers van het bestuur slechts aan de hoogste bieder kunnen toewijzen mits bekrachtiging door de bevoegde instantie (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad en/of OCMW-raad).

Voor bezichtigingen van het onroerend goed en inlichtingen omtrent de verkoop en het onroerend goed kan je bij de aangestelde notaris terecht. Uiteraard kan je ook met je vragen terecht bij het team vastgoedbeheer van stad en OCMW Lier.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder