Delen

Procedure erfpacht via biedingen bij de overheid

De overheid kan beslissen een onroerend goed in erfpacht te geven. Voorlopig gebruiken stad en OCMW Lier dit systeem enkel voor beschermde woningen in het Begijnhof van Lier. Het bestuur heeft gekozen voor erfpachten van 33 jaar, een termijn die tot twee keer toe verlengbaar is. In totaal kan je dus 99 jaar gebruik maken van de woning. De erfpachter staat zelf in voor de renovatie en het onderhoud van de woning.

Eerst wordt een woning die in erfpacht gaat nauwkeurig in kaart gebracht. Door een studiebureau wordt er een bouwhistorische en bouwfysische nota opgemaakt. Deze nota geeft een opsomming van de waardevolle elementen en de bouwfysische toestand met betrekking tot de gevels, het dak en de dakstructuur, houten vloeren, trappen en pleisterwerk. Zo komt de erfpachter niet voor verrassingen te staan. Hiernaast maakt ook vzw Monumentenwacht een inspectieverslag van de woning.

Bij een erfpacht koop je eigenlijk het gebruiksrecht van een woning. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een maandelijkse canon, over de volledige duur van de erfpacht. Die canon wordt berekend op basis van de geschatte koopwaarde van de woning in huidige staat. De canon ligt dus vast.

Daarnaast is er het instaprecht, een bedrag dat je eenmalig betaalt bij het begin van de erfpacht. Op het instaprecht kan geboden worden, daartoe zal er een eerste en een tweede zitdag worden ingesteld door de notaris, in overleg met het bestuur. Er wordt een instelprijs bekendgemaakt en op de eerste zitdag kan er al geboden worden. Pas op de tweede zitdag volgt een voorlopige toewijzing aan de hoogste bieder. Het gaat om een 'voorlopige' toewijzing omdat de aanwezige vertegenwoordigers van het bestuur slechts aan de hoogste bieder kunnen toewijzen mits bekrachtiging door de bevoegde instantie (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad en/of OCMW-raad).

Voor bezichtigingen van de woningen die in erfpacht zullen worden gegeven worden er enkele kijkdagen georganiseerd.

Voor inlichtingen omtrent deze procedure kan je bij de aangestelde notaris terecht. Uiteraard kan je ook met je vragen terecht bij het team vastgoedbeheer van stad en OCMW Lier.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

In erfpacht