Delen

Aanwervingsprocedure

Hoe verloopt een aanwerving?

We zijn verplicht een aantal procedures te volgen om iemand in dienst te nemen.

We maken daarbij een onderscheid tussen de aanwerving voor een statutaire aanstelling of een contract van onbepaalde duur en de aanwerving voor een vervangingscontract of een aanstelling in het teken van sociale tewerkstelling.

Procedure statutaire aanstelling of contract van onbepaalde duur:
 

Schriftelijke kandidatuurstelling

Zag je een vacature bij stad of OCMW Lier die je op het lijf geschreven is? Je kan solliciteren per brief, mail of online. Een geldige kandidatuurstelling bestaat uit:

  1. een sollicitatiebrief waaruit duidelijk blijkt voor welke functie je solliciteert;

  2. je curriculum vitae (CV);

  3. kopie van je diploma;

  4. in sommige gevallen ook een kopie van je rijbewijs en/of bewijs van ervaring;

Uitnodiging

Heb je je binnen de vooropgestelde termijn kandidaat gesteld? Enkele weken na de uiterlijke inschrijvingsdatum ontvang je een uitnodiging om deel te nemen aan de examens. Kom je niet in aanmerking voor de functie waarvoor je solliciteerde, dan krijg je ook een brief.

Schriftelijke examens

We nodigen je, samen met de andere kandidaten die beantwoorden aan het profiel, uit om deel te nemen aan de schriftelijke examens. Deze examens variëren afhankelijk van de functievereisten. Voor technische functies wordt het schriftelijk examen meestal vervangen door een praktisch examen.

Mondeling examen

Als je geslaagd bent voor het schriftelijk examen, word je uitgenodigd op een mondeling examen. Hier kan je je motivatie, kennis en vaardigheden nog eens extra duidelijk maken. Ook deze mondelinge test is afhankelijk van het gevraagde profiel en varieert van functie tot functie. 

Aanstelling

Na het vergelijkend examen stelt het college van burgemeester en schepenen, de OCMW-raad of de stadssecretaris de eerst gerangschikte kandidaat aan. Nadat je hiervan schriftelijk bericht kreeg, spreek je met de personeelsdienst af wanneer je eerste werkdag zal zijn.
 

Procedure vervangingscontracten en aanstellingen in teken van sociale tewerkstelling (Activa, Sociale Maribel of startbaan):
 

Schriftelijke kandidatuurstelling
Zag je een vacature bij stad of OCMW Lier die je op het lijf geschreven is? Je kan solliciteren per brief, mail of online. Een geldige kandidatuurstelling bestaat uit :

  1. een sollicitatiebrief waaruit duidelijk blijkt voor welke functie je solliciteert;

  2. je curriculum vitae (CV);

  3. kopie van je diploma;

  4. in sommige gevallen ook een kopie van je rijbewijs en/of bewijs van ervaring;

Interview

Na je schriftelijke kandidatuurstelling, nodigen we je uit voor een interview of een test om te peilen naar je belangstelling, inzetbaarheid en motivatie.

Aanstelling

Na het interview of test stelt het college van burgemeester en schepenen, de OCMW-raad of de stadssecretaris de eerst gerangschikte kandidaat aan. Nadat je hiervan schriftelijk bericht kreeg, spreek je met de personeelsdienst af wanneer je eerste werkdag zal zijn.

Uitgelicht

Personeel

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 320

lees verder

Competentiegids stad Lier

26 mei 2015,  pdf, 494kB

Download dit bestand

Organigram stad en OCMW Lier