Delen

Dinsdag 31 juli t/m vrijdag 21 december: verkeersmaatregelen werken Atheneum Lier - Campus Louis Zimmer

Atheneum Lier werkt aan een nieuw schoolgebouw op de site van campus Louis Zimmer (voorheen 'KTA'). Meer info over de bouwwerken vind je binnenkort op de website van de school. Vanaf dinsdag 31 juli t/m vrijdag 21 december 2018, zijn er voor deze werken ingrijpende verkeersmaatregelen nodig in de buurt van de school.

Nog tot 21 december 2018 is site Atheneum Lier – campus Louis Zimmer niet bereikbaar via de Sint-Gummarusstraat door de heraanleg van deze straat. De organisatie van werken en eventueel bijhorend werfverkeer is in ons historisch stadscentrum met smalle straten niet evident. Er zijn een aantal moeilijke bochten die een vrachtwagen slechts moeizaam of gewoonweg niet kan nemen.

De stad ging samen met Atheneum Lier en de aannemer voor de bouw van het schoolgebouw op zoek naar een alternatief voor het werfverkeer. De mogelijke route blijkt hier via de Blokstraat te zijn, omdat de hoek van Blokstraat met Predikherenlaan de enige haalbare draaibeweging is voor een vrachtwagen. De draaibeweging is enkel achterwaarts mogelijk. Dit betekent dat het werfverkeer toekomt via Spuilei en Blokstraat, stapvoets achterwaarts de Predikherenlaan inrijdt en er ook achterwaarts weer uitrijdt. Om deze smalle straten in beide richtingen te kunnen gebruiken is een parkeerverbod nodig in Blokstraat en Predikherenlaan.

Het is niet zo dat er dagelijks werfverkeer door deze straten zal rijden. Toch is het in functie van ieders veiligheid van belang dat de verkeersmaatregelen aanhouden van dinsdag 31 juli tot 21 december 2018. Van zodra de Sint-Gummarusstraat weer open is, kan verkeer opnieuw langs daar weg. Het meeste werfverkeer is tegen dan ook gepasseerd.

Om gevaarlijke situaties te vermijden, is het nodig om gedurende de hele periode, telkens van maandag t/m vrijdag van 9 tot 15 uur, géén ander verkeer toe te laten in Blokstraat en Predikherenlaan. Ook fietsers zijn in functie van de veiligheid niet toegelaten tussen deze tijdstippen, afstappen en met de fiets aan de hand over het voetpad wandelen, kan wel. Voetgangers op het voetpad kunnen door. Wees steeds voorzichtig bij het oversteken. In het weekend en van maandag t/m vrijdag voor 9 uur en na 15 uur is er wel plaatselijk verkeer mogelijk. Je gebruikt hiervoor de ‘werfroute’ via Spuilei en Blokstraat of Predikherenlaan.

Om de bewoners in deze buurt een alternatief te kunnen bieden op het bewonersparkeren tijdens deze periode, zal het Atheneum de parkeerplaatsen van de school (buiten de schooluren) ter beschikking stellen voor de bewoners. Daarnaast wordt ook parking Wallehof ingericht voor bewoners met een bewonerskaart.

Voor het schoolverkeer zorgde Atheneum Lier in samenspraak met de school in de buurt voor een aangepaste regeling met een Kiss&Ride op site Atheneum Lier – campus Louis Zimmer. Het fietsverkeer voor de andere scholen in het stadscentrum via de Blokstraat wordt zo veel mogelijk naar de stadsvesten geleid.

Verkeersmaatregelen vanaf dinsdag 31 juli t/m 21 december 2018

  • Spuilei, Blokstraat, Predikherenlaan en Abtsherbergstraat worden opengesteld voor plaatselijk verkeer in twee richtingen.
  • Parkeerverbod in Blokstraat, Predikherenlaan en Abtsherbergstraat.
  • Op de ‘werfroute’ in deel Blokstraat en deel Predikherenlaan is van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 15 uur enkel werfverkeer (en voetgangers) toegelaten.
  • Blokstraat wordt ter hoogte van Wijngaardstraat fysiek afgesloten; Abtsherbergstraat is fysiek afgesloten ter hoogte van Predikherenlaan.
  • De rijrichting van de Vredebergstraat tussen Huibrechtstraat en Abtsherbergstraat wordt omgedraaid.
  • In het Vlietje wordt éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, ingevoerd (paaltjes worden verwijderd). Enkel verkeer richting Vismarkt wordt toegelaten.
  • Voor verkeer vanaf Spuilei (richting Blokstraat), verkeer vanuit Blokstraat (richting Spuilei) en verkeer vanuit Waterpoortstraat wordt een lichtenregeling ingevoerd.
  • Er dient éénrichtingsverkeer ingevoerd te worden in de Blokstraat voor residentie Wallehof. Je kan om de residentie te bereiken enkel vanuit de richting van Waterpoortstraat inrijden.
  • Parking Spui blijft bereikbaar via Vismarkt en Mosdijk. Wegrijden kan via de wijk Het Looks.

Plannetje

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300

lees verder

Plan omleiding werken site Atheneum campus Louis Zimmer