Delen

RUP omvorming kleine industriegebieden

De stad Lier wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor zes voormalige bedrijfssites, verlaten of reeds ingevuld met woningbouw, die deel uitmaken van het dichte woongebied. Deze sites zijn volgens het gewestplan ingekleurd als milieubelastende industrie of ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Het doel is om deze kleine industriegebieden om te vormen naar de bestemming woongebied.

De publieke raadpleging en participatie vormen een eerste stap bij de opmaakprocedure van het RUP.

De start- en procesnota lag tijdens de periode van 9 september 2019 tot en met 7 november 2019 ter inzage. Je kan alles online raadplegen.

Op dinsdag 8 oktober 2019 vond er een publiek participatiemoment plaats.

Op basis van de publieke raadpleging en de ontvangen adviezen wordt een scopingnota opgemaakt, deze wordt gebruikt om het voorontwerp van het RUP op te stellen. Na de voorlopige vaststelling volgt dan nog een openbaar onderzoek alvorens definitief vast te stellen en het RUP in werking gaat.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder