Delen

RUP omvorming kleine industriegebieden

De stad Lier wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor zes voormalige bedrijfssites, verlaten of reeds ingevuld met woningbouw, die deel uitmaken van het dichte woongebied. Deze sites zijn volgens het gewestplan ingekleurd als milieubelastende industrie of ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Het doel is om deze kleine industriegebieden om te vormen naar de bestemming woongebied.

De publieke raadpleging en participatie vormen een eerste stap bij de opmaakprocedure van het RUP.

De start- en procesnota liggen tijdens de periode van 9 september 2019 tot en met 7 november 2019 ter inzage. Je kan alles online raadplegen of komen inkijken in het stadskantoor (Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1 Lier). Maak hiervoor een afspraak.

Heb je opmerkingen of suggesties, bezorg ze ons dan op één van volgende manieren:

  • via het online formulier
  • per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs gericht aan de stad Lier – Ruimtelijke planning - Paradeplein 2 bus 1 Lier
  • tijdens het participatiemoment

Het publieke participatiemoment vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019 om 19.30 uur in Cultuurcentrum De Mol, Aarschotsesteenweg 3 Lier.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder