Delen

Openbaar onderzoek voorlopige vaststelling RUP Azelhof

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Lier deelt mee, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat de gemeenteraad in zitting van 28 september 2020 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “ AZELHOF” voorlopig heeft vastgesteld.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek in het kader van deze vaststelling loopt van 5 oktober tot en met 3 december 2020.

> Bekijk de documenten

Het plan kan ook ingekeken worden op het stadskantoor - Team ruimtelijke planning – Paradeplein 2 bus 1 - Lier, na afspraak:

afspraak maken

Bezwaar indienen

Eventuele bezwaren of opmerkingen over dit plan moeten, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, worden bezorgd aan de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Om ontvankelijk te zijn moeten deze bezwaren of opmerkingen schriftelijk en aangetekend worden verstuurd naar de Gecoro - Paradeplein 2 bus 1 - 2500 Lier, of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden. Digitaal bezwaar indienen is mogelijk via het formulier Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk.

online

Infomoment

Op 19 oktober vond er een infomoment plaats. Kon je er niet bijzijn? Je kan de presentatie ook online bekijken.