Delen

Plannen van aanleg

> Bijzonder plan van aanleg (BPA)

> Gewestplan


BPA

De voorganger van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) was het bijzonder plan van aanleg (BPA). Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lier op 9 oktober 2003, worden er in Lier geen nieuwe BPA's meer opgemaakt, maar enkel gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (gemeentelijke RUP's). De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een RUP.

Goedgekeurde BPA's

 • Recreatiedomein Beatrijs van Nazareth (K.B. 16 februari 1977)
 • Uitbreiding Industriegebied Van Hool – fase 1 (M.B. 16 december 1996)
 • Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven (M.B. 25 juni 2004):
  - garage Nova/Van Brempt
  - garage Germaine
  - drankhandel Stephani
  - Vadesco logistics

Wat is het verschil tussen een RUP en een BPA?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is flexibeler dan een BPA. In een RUP kunnen de stedenbouwkundige voorschriften na verloop van tijd in werking treden en een RUP kan ook de modaliteiten voorschrijven voor de inrichting en beheer van een gebied. Een RUP legt voor een welbepaald gebied verordenend vast:

 1. Wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;
 2. Wat de inrichting is, waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) die moet voldoen;
 3. Het RUP kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en onder welke voorwaarden.

Een bijzonder plan van aanleg of BPA is een bestemmingsplan dat vroeger werd opgemaakt door de gemeente ter verfijning van het gewestplan. Een BPA legt voor een welbepaald gebied verordenend vast:

 1. Wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;
 2. Wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) die moet voldoen.

Gewestplan

Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. Gewestplanwijzigingen worden echter niet meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen.

Je kan de gewestplannen raadplegen op www.geopunt.be/kaart.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder