Delen

Goedgekeurde beleidsvisie detailhandel

Lier heeft met haar gevarieerd, gespecialiseerd en kwalitatief handelsaanbod in het stadscentrum een absolute troef in handen. Maar ook Lier ontsnapt echter niet aan de algemene tendens dat consumenten minstens een deel van hun aankopen verrichten in grootschalige handelszaken, die omwille van het volume van hun goederen, de distributiewijze, hun omvang of de grote verkeersattractie niet in het stadscentrum terecht kunnen.

Deze evolutie heeft o.m. een impact op de leegstand in de stedelijke handelsas. Daarom beoogt het Lierse stadsbestuur via de in september goedgekeurde ‘Beleidsvisie Detailhandel’ om de voornoemde uitdagingen om te buigen a.d.h.v. vijf strategische basisdoelstellingen:

  1. Voorzien in de reële koopbehoeften van de Lierse bevolking. Door de inwoners de gelegenheid te geven hun aankopen te doen in de eigen stad, vergroot hun comfort en levenskwaliteit. Bovendien helpt dit de verplaatsingsbehoefte te beperken en biedt dit tenslotte ook een meerwaarde voor de stedelijke economie.
  2. De kwaliteit van de stedelijke handelsas met kernwinkelgebied in het stadscentrum ondersteunen en verbeteren. Een hoogwaardig handelsapparaat trekt bezoekers aan. Dit houdt het stadscentrum levendig en geeft impulsen aan het toerisme, de horeca, het cultureel leven en de economie van Lier. Daarom wil het stadsbestuur enerzijds een duidelijk centrumbeleid voeren, o.m. door bijkomend aanbod aan handelsruimte, de kwaliteit van de publieke ruimte te verbeteren en de bereikbaarheid van het centrum op peil te houden. Anderzijds wil het stadsbestuur het aanbod aan locaties buiten de stadskern gericht beperken.
  3. De kwaliteit verbeteren van de twee bestaande grootschalige detailhandelslocaties buiten het centrum (Antwerpsesteenweg en Ring-West), ten bate van de omwonenden, de passanten én van wie deze locaties bezoekt als consument of werknemer. Kwaliteitsverbetering kan o.m. door verdichting van deze locaties, de verbreding van het aanbod, de verbetering van het publiek domein en de optimalisatie van de verkeerssituatie.
  4. Complementariteit nastreven tussen de verschillende winkelconcepten die elkaar aanvullen. De grootwinkels in de periferie zijn daarbij gericht op doelgericht winkelen van (grotere hoeveelheden) dagelijkse goederen of op uitzonderlijke, niet draagbare aankopen.
  5. In Koningshooikt: ondersteuning van de handel op niveau van de woonkern, gericht op dagelijkse goederen in buurtwinkels of uitzonderlijke goederen.

De opmaak van deze beleidsvisie en de daaruit volgende verordening is een dynamische opdracht. Ook na dit eindrapport zal de vinger aan de pols gehouden worden via analyse en onderzoek om de impact van veranderende demografische en commerciële tendensen op te volgen en de acties en maatregelen in dit kader bij te sturen.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder