Delen

Nieuwe invulling voor de Normaalschool

De Normaalschoolsite, gelegen tussen de Berlaarsestraat, Kluizestraat, De Heyderstraat en Sint-Gummarusstraat, krijgt de komende jaren een nieuwe invulling.

> Het project

> Werken in drie fases

> Overleg met de buurt

> Hinder tijdens de werken

normaalschool

Het project

De opdracht die de stad gaf was om zoveel mogelijk van de historische gebouwen te bewaren en de site te herbestemmen tot een gemengd stedelijk project. Projectontwikkelaar CAAAP zal de Normaalschool de komende jaren herbestemmen met een mix aan functies van onder meer wonen, werken en buurtwinkels. De werken zijn eind januari 2019 gestart en zullen ongeveer 5 jaar duren.

Op de site komt ook een incubator die startende ondernemers kansen zal bieden zich te ontplooien. Daarnaast komen er appartementen in de bestaande schoolgebouwen, nieuwbouwappartementen, eengezinswoningen en als extraatje een cohousingproject in het voormalige klooster De Kluis.

Om bij de omvorming zoveel mogelijk troeven te benutten en het gebied nieuw leven in te blazen, zullen verschillende doorsteken naar omliggende straten zorgen voor een aangename en gemakkelijk doorwaadbare plek. Met speelgroen, aangepast straatmeubilair en een publiek toegankelijk paviljoen creëren we zo een aantrekkelijke plek voor de buurt.

Voor de nieuwe bewoners wordt een private ondergrondse parking voor 200 wagens aangelegd. De inrit is voorzien via de Berlaarsestraat, de uitrit via het Kluizeplein.

Werken in drie fases

De eerste werken die op de site plaatsvinden zijn sloopwerken. Tussen eind januari en eind mei 2019 worden de gebouwen die niet behouden blijven binnen het nieuwe project gesloopt. Tegelijkertijd vindt het verplichte archeologisch onderzoek plaats.

Ten vroegste eind mei start dan de eerste fase van de herontwikkeling met de realisatie van de incubator voor jonge Lierse bedrijven. In de bestaande gebouwen komen 9 duplexappartementen en bijkomend een praktijkwoning. Deze werken zullen iets meer dan een jaar duren.

Aansluitend volgt het tweede deel van de renovatie van de bestaande schoolgebouwen. Daarin komen nog een 20-tal woningen. Tijdens deze tweede fase worden ook een 40-tal nieuwbouwappartementen gebouwd op de site. Tot slot volgen in de laatste fase nog een 60-tal nieuwbouwappartementen en 8 rijhuizen.

Overleg met de buurt

Bij de opmaak van de plannen werd geluisterd naar de buurtbewoners. Zij hadden fundamentele bedenkingen bij het ontwerp, de mobiliteit, de veiligheid en bij enkele technische aspecten zoals de impact van het project op de waterhuishouding van de woningen in de buurt. Samen met alle partners werd gezocht naar oplossingen.

Om de inkijk in bestaande woningen te beperken werd een aantal appartementen geschrapt. In de Kluizestraat werd de architectuur van de nieuwe ééngezinswoningen aangepast zodat deze beter aansluit bij het gabarit van de bestaande woningen. En ook het ontwerp van het nieuwe gebouw aan het Kluizeplein werd aangepast om zoveel mogelijk zonlicht te behouden op het plein. De twee voorziene parkings werden tot één parking samengevoegd. De uitrit via het Kluizeplein werd verlegd zodat de verkeersdruk zo beperkt mogelijk blijft.

Om overlast in het binnengebied te vermijden, komt er aan de toegang tot het publieke plein in de Berlaarsestraat een poort.  Ze gaat toe tussen 22 en 7 uur. En de buurtwinkels die op de site kunnen komen, mogen in elk geval geen nachtwinkels zijn.

Hinder tijdens de werken

De projectontwikkelaar streeft ernaar om de hinder tijdens de werken zo beperkt mogelijk te houden. Maar uiteraard brengt elk werk hinder met zich mee.

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen via een nieuwsbrief op de hoogte blijven van de vordering van de werken. Interesse om de nieuwsbrief in je mailbox te krijgen? Laat je mailadres weten via info@normaalschoollier.be.


De stad zal tijdens de werken, maar ook daarna, de nodige maatregelen treffen zodat geen verkeer komende van de site via Kluizeplein door de wijk het Looks kan rijden. In de Berlaarsestraat blijven alle parkeerplaatsen behouden.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder