Delen

Subsidie aanvragen voor (kinder)opvanginitiatieven

Opvanginitiatieven die subsidies willen aanvragen bij Kind en Gezin, dienen rekening te houden met een aantal criteria. Aan de hand van deze criteria worden punten en een advies toegekend, die meebepalend zijn voor de goedkeuring van het subsidiedossier.

 • T1: Basissubsidie = subsidie voor kinderopvang die 220 dagen per jaar open is. 
 • T2: Subsidie voor inkomenstarief = subsidie voor kinderopvang waar gezinnen betalen volgens inkomen. Minstens 20% van de opgevangen kinderen komen uit kwetsbare gezinnen.
 • T3: Plussubsidie = subsidie voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt. Dit is minstens 30%.

Criterium 1: Beschikbaarheid en bruikbaarheid (max. 2 punten)

 • De locatie biedt flexibele opvanguren aan. Dit betekent opvang buiten de standaard opvanguren van 7u30 tot 18 uur met inbegrip van nachtopvang en/of weekendopvang. (2 punten)
 • De locatie biedt ruimere opvanguren (minimum een uitbreiding van 30 minuten voor- en na de standaarduren) aan dan de standaard opvanguren binnen de gemeente. (1 punt)
 • De locatie is evenveel of minder open dan de standaard opvanguren binnen de gemeente. (0 punten)

Criterium 2: Betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur (max. 2 punten)

 • De organisator neemt deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Deelnemen betekent minstens de helft van de vergaderingen aanwezig zijn en verontschuldigen bij afwezigheid. (2 punten)
 • De organisator neemt niet deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. (0 punten)

Criterium 3: Bereikbaarheid & parkeerbeleid (max. 2 punten)

 • De locatie is gelegen dicht bij (maximum 500 meter) een halte van het openbaar vervoer. Er wordt aandacht gegeven aan een mogelijkheid tot kort parkeren bij het brengen en halen. (2 punten)
 • De locatie is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer maar gaat wel op zoek naar alternatieven die de bereikbaarheid verhogen. (carpoolen, busvervoer school, …). (1 punt)
 • De locatie bevindt zich afgelegen (verder dan 500 meter) van een halte van het openbaar vervoer en is moeilijk bereikbaar, en er wordt geen parkeerplaats voorzien. (0 punten)

Criterium 4: Hanteren van een duidelijke visie/concept (max. 2 punten)

 • De locatie informeert ouders op een duidelijke manier over het soort opvang dat zij aanbieden (groeps- of gezinsopvang) en hoe zij zich moeten registreren. Zij hanteren een duidelijke visie/concept omtrent pedagogiek, prijsbepaling; duurzaamheid; milieu; …De locatie houdt extra rekening met de allochtone ouders die de Nederlandse taal nog niet machtig genoeg zijn. (2 punten)
 • De locatie maakt zich bekend bij de plaatselijke inwoners (via folders, affiches, facebook, …) en werkt drempelverlagend naar begrijpbaarheid van de ouders toe. (1 punt)
 • Er is geen informatie over de locatie bekend wat betreft aanbod en manier van werken. Er is geen mogelijkheid de informatie te bekomen via een zoekrobot of een informatiekanaal. (0 punten)

Criterium 5: Inzet voor kwetsbare gezinnen (max. 2 punten)

 • De locatie zet actief in op bereiken van kansengroepen, geeft voorrang aan ouders uit de voorrangsgroepen van Kind en Gezin: één oudergezinnen; ouders die in opleiding zijn ; werkzoekende ouders; sociaal kwetsbare gezinnen; … Deze mensen maken deel uit voor 20% van de bezetting. (2 punten)
 • De locatie geeft voorrang aan ouders uit de voorrangsgroepen van Kind en Gezin, maar streeft niet actief naar een 20%-bezetting. (1 punt)
 • De locatie geeft geen voorrang aan ouders uit de voorrangsgroepen van Kind en Gezin. (0 punten)

Criterium 6: Lokale spreiding van de opvanginitiatieven (max. 2 punten)

 • Bij het zoeken naar een gepaste locatie wordt rekening gehouden met de spreiding van de reeds bestaande initiatieven. Er is in de omtrek van 1 km geen andere opvangvoorziening. (2 punten)
 • Bij het zoeken naar een gepaste locatie wordt rekening gehouden met reeds bestaande initiatieven, maar de locatie is dichtbij een andere opvangvoorziening gelegen. (1 punt)
 • Bij het zoeken naar een gepaste locatie houdt men geen rekening met de lokale spreiding. (0 punten)

Deze criteria werden goedgekeurd door de Gemeenteraad op 28 mei 2018. 

Uitgelicht

Jeugddienst

Aarschotsesteenweg 1
2500 Lier
tel. 03 480 36 30

bezoek de site