Delen

Schadevaststelling teelten (aanvraag)

De aanhoudende droogte kan heel wat schade veroorzaken aan (opkomende) teelten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector. Het is bijzonder belangrijk dat op dit ogenblik de nodige maatregelen genomen worden om de schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen. Het instrument dat land- en tuinbouwers bij uitstek ter beschikking hebben voor het vaststellen van de schade is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten – de schattingscommissie.

Ondanks het ontstaan van de brede weersverzekering is de schattingscommissie nog steeds verantwoordelijk voor de vaststelling of er aan de voorwaarden van een landbouwramp voldaan wordt.

Daarnaast zijn de vaststellingen van de schattingscommissie van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema’s. Maar ook als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, de mestwetgeving, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies, of bij een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als algemene ramp.

Voorwaarden

  • De land- of tuinbouwer dient een aanvraag in. Opgelet: schade kan enkel vastgesteld worden aan teelten en niet aan materieel, bedrijfsinstallatie of de veestapel.

  • De gemeentelijke schadecommissie stelt op een vastgestelde datum in aanwezigheid van de schadelijder de schade vast. Deze commissie bestaat uit: de burgemeester of zijn afgevaardigde (voorzitter), twee experts landbouwers.

  • Het plaatsbezoek resulteert in een proces-verbaal dat naar alle leden van de gemeentelijke schadecommissie en de schadelijder verzonden wordt. Hij kan dit dan toevoegen aan de belastingsaangifte.

Aanvraag

Indien je percelen getroffen zijn, kan je het schadeformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan de dienst leefmilieu via leefmilieu@lier.be. De consulenten van de dienst leefmilieu zullen met de schattingscommissie de schade op je percelen komen vaststellen. Na vaststelling krijg je bericht om uw PV van vaststelling in te kijken en ter goedkeuring te ondertekenen.

Uitgelicht