Delen

Ondersteuning vrije beroepen, middenstanders en bedrijven n.a.v. maatregelen Corona

Er zijn verschillende maatregelen om de vrije beroepen, middenstanders en bedrijven te steunen n.a.v. de ingevoerde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De federale overheid opende voor vragen specifiek over de economie, de werkgelegenheid, de kmo's en zelfstandigen een speciaal contactnummer: 0800 120 33.

Voor verdere algemene informatie over het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/, mail: info-coronavirus@health.fgov.be of telefonisch: 0800 14 689.

Op deze pagina:

Steunmaatregelen stad Lier

Tijdelijke opschorting gemeentelijke belasting vrije beroepen, middenstanders en bedrijven

Reeds bij de eerste federale maatregelen naar aanleiding van de corona-uitbraak besliste het college van burgemeester en schepenen om de gemeentelijke bedrijfsbelasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven voorlopig op te schorten. De stad gaf daarmee toen al aan dat we, naast steunmaatregelen van hogere overheden, ook als stad het nodige willen doen voor Lierse ondernemingen en hen financiële ademruimte willen geven. Zodra de situatie terug genormaliseerd is, zullen de bedrijfsbelastingen gespreid worden opgestart.

Terrasbelasting horecazaken eenmalig kwijtgescholden

De jaarlijkse terrasbelasting voor horecazaken wordt eenmalig pro-rata kwijtgescholden voor de periode van de verplichte coronasluiting.

Update heropening horeca 8 juni: Het stadsbestuur wil de Lierse horecazaken alle kansen geven om vlot en vooral veilig te herstarten. Om die reden besliste het bestuur dat de horeca een terrasuitbreiding kan aanvragen voor of naast de zaak (mits schriftelijke toestemming). Enkele horecazaken genieten ook uitzonderlijk van een uitbreiding van hun terras op het openbaar domein (parkeerplaats). Horecazaken die geen uitbreiding kunnen verwezenlijken, nemen een plaats in op een tijdelijke terraszone naast het stadspark. Onder de noemer Stadshaven zullen in de zomermaanden 5 horecazaken hier een tijdelijk terras uitbaten.

Huurvrijstelling horecazaken (voor eigendommen stad en OCMW Lier)

Voor eigendommen die stad en OCMW Lier verhuurt aan horecazaken is er een huurvrijstelling van 75% voor de volledige duur van de federaal opgelegde sluiting. Indien de huurder een brouwerij is, dient deze de vrijstelling door te rekenen aan de eindhuurder.

Standrechten marktkramers kwijtgescholden

De standrechten voor marktkramers met een vaste standplaats op de openbare markt worden kwijtgescholden. Dit voor de periode dat de markt niet mag plaatsvinden.  

Samenwerking stad Lier & Dyzo – advies & begeleiding aan zelfstandigen in moeilijkheden

Dyzo – wat staat voor dynamiseren van de zelfstandige ondernemer - biedt advies en begeleiding aan zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden. Dyzo is daartoe erkend als structurele partner van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO). Dankzij een samenwerking tussen Stad & OCMW Lier en Dyzo is de aanpak van Dyzo integraal en kosteloos voor de Lierse ondernemer die er beroep op wens te doen.

Om gezondheidsredenen plant Dyzo momenteel geen face-to-face gesprekken meer in met klanten. Ze zijn wel bereikbaar per mail, telefonisch en online (skype, teams,…).

Contacteer hen via info@dyzo.be of via tel. 0800 11106 (tussen 9 en 12 uur) voor je vragen. De Dyzo - adviseurs volgen alle wijzigingen goed op en staan ter beschikking om ondernemers verder te helpen.

Naast advies en begeleiding biedt Dyzo als kenniscentrum ook adviezen en opleidingen aan andere betrokkenen (boekhouders, accountants, OCMW’s, CAW’s,…).

Meer info: https://www.dyzo.be/.

Acties om lokaal winkelen en horeca te promoten

Heb jij een webshop? Zorg je voor take-away maaltijd of lever je aan huis? En sta je nog niet op onze website? Laat het weten via economie@lier.be.

Winkels

Sinds maandag 11 mei mochten alle winkels terug de deuren openen. Weliswaar onder voorwaarden. De stad wil de handelaars helpen om de klanten hieraan te herinneren:

Zaterdagmarkt

Sinds 24 mei kon de zaterdagmarkt opnieuw heropstarten, onder voorwaarden, op de verhuislocatie: Anton Bergmannlaan, Rederijkerslei, Ernest Staaslei, Renaat Veremansplein en Kruisbogenhofstraat. Op 23 juli besliste de nationale veiligheidsraad om het dragen van mondmaskers ook te verplichten op alle markten. 

Horeca

Sinds maandag 8 juni startte horeca opnieuw op onder voorwaarden. Download hier de 'Gids voor veilige heropstart van de horeca', en andere nuttige documenten voor de heropstart:

Andere ondersteunende maatregelen

Interessante info

Andere initiatieven

Het internet, ook uw zaak 

Laat je inspireren om niet bij de pakken neer te zitten, maar de zaken aan te pakken.

Een aantal schrijvers kropen in hun pen om jou tips te geven over hoe je online je activiteiten kan verderzetten. Meer info.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder