Delen

Het project

Het projectvoorstel dat de stad indiende bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Vlaanderen, werd begin 2016 goedgekeurd. Voor de realisatie van het project ontvangt de stad Lier Europese subsidies (EFRO), Vlaamse subsidies (Hermes-fonds) en provinciale subsidies, naast de eigen cofinanciering. Het project loopt tot en met 31 maart 2018.

In augustus 2016 is het project ook finaal goedgekeurd voor operationele opstart in samenwerking met SOLag, Provincie Antwerpen en de andere subsidiërende instanties HERMES-Vlaanderen, EFRO-Vlaanderen (VLAIO). Het subsidiebedrag bedraagt van de verschillende instanties bedraagt in het totaal 133.466 euro.

Binnen dit project zet de stad een externe retailexpert in als tussenpersoon die op maat de hiaten binnen de sector helpt invullen en de koopattractie in het verzorgingsgebied kan versterken. Op deze manier wenst de stad gericht nieuwe invullingen (nieuwe winkels, dienstverleners, horeca) te realiseren die het bestaande aanbod aanvullen, bv. óók door branches aan te trekken waar op heden een gebrek of een ondervertegenwoordiging in is. De retailexpert doet dit onder andere met behulp van een retailportfolio waarin de troeven van Lier als vestigingslocatie in de kijker worden geplaatst. Na een aanbestedingsprocedure werd Willem De Laat (Value Partners) aangesteld om tot eind maart 2018 als externe retailexpert/-consultant de stad te ondersteunen. 

EFRO Vlaanderen

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder

Presentatie nulmeting kernwinkelgebied Lier 27-03-2017