Delen

Infomoment GDPR en nieuwe wetgeving brandveiligheid

Één infomoment omtrent twee actuele en belangrijke thema's:

GDPR gegevensbescherming (General Data Protection Regulation)

Als organisatie moet je vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je deze beveiligt. Wanneer de verzamelde data niet correct wordt beheerd, een datalek niet wordt gemeld of het bedrijf geen risico-assessment houdt, kunnen er boetes volgen.

Presentatie door meester Tom Hermans en de heer Dave Verbesselt.
Juridisch advies in combinatie met verzekeringsadvies en tools voor tests.

PTI (Verplicht attest publiek toegankelijke inrichting)

Sinds 1 januari 2018 zijn er nieuwe voorschriften inzake brandveiligheid. De zone Rivierenland zet zich ook in voor de brandveiligheid in handelszaken en gebouwen die bezoekers ontvangen. De preventiedienst werkte een uniform en geactualiseerd reglement uit voor alle publieke toegankelijke gebouwen in de zone.

Presentatie door Luc Morrens
Majoor – brandweer Rivierenland

Dinsdag 20 maart

  • Voor horeca: om 10.30 uur bij Zuster Agnes (Schapenkoppenstraat 16)
  • Voor detailhandel: om 19.30 uur in het stadskantoor (Paradeplein 2)

De informatiesessie is gratis, wel graag inschrijven.

Ben je vergeten in te schrijven?

  • Voor de avondsessie kan je nog steeds inschrijven via een mail aan economie@lier.be.
  • Deelnemers uit de horecasector sturen best een mail vóór donderdag 15 november aan economie@lier.be.

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder

Nieuwe brandveiligheidsvoorschriften voor publiek toegankelijke gebouwen