Delen

De centrumbon als extralegaal voordeel voor je personeel

De centrumbon voor bedrijven kan je schenken als een extralegaal voordeel aan je werknemers.

In onderstaande tabel vind je meer informatie terug inzake de fiscale aftrekbaarheid en de vrijstelling betreffende RSZ.

Dit kadert binnen het KB van 3 juli 2018 (wijziging KB 28 november 1969) betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Gelegenheden Fiscaal aftrekbaar RZS-vrijgesteld
Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar Max. 40 € / jaar / werknemer
+ max. 40 € / kind ten laste
Max. 40 € / jaar / werknemer + max. 40 € / kind ten laste
Andere jaarlijkse feesten of gebeurtenissen (bv. verjaardag, patroonsfeest,...) Max. 40 € / jaar / werknemer /
Eervolle onderscheiding / vermelding Max. 120 € / jaar / werknemer Max. 120 € / jaar / werknemer
(Brug)pensionering Max. 40 € / volledig dienstjaar bij zelfde werkgever/werknemer Max. 40 € / volledig dienstjaar bij zelfde werkgever/werknemer
Min. 120 € en max. 1000 €
 
Huwelijk / wettelijk samenwonen / Max. 245 € / werknemer

 

  • + andere, spontane geschenken aan één enkele werknemer n.a.v. 'bijzondere gelegenheden' (geboorte, huwelijk), zolang van geringe waarde (max. 50 euro)
  • + relatiegeschenken idem dito (zolang van geringe waarde (max. 50 euro))

Algemene bepalingen inzake 'geschenkbonnen'

  • hebben een beperkte duurtijd (fiscaal vlak: maximum 1 jaar)
  • zijn enkel inruilbaar bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de bonnen (i.c. Stad Lier)
  • mogen NIET uitbetaald worden in geld

Algemene bepaling inzake fiscale aftrekbaarheid

  • cumul bedragen = toegestaan
  • alle werknemers genieten hetzelfde voordeel

Vragen of meer informatie nodig over de centrumbon voor bedrijven? Neem dan gerust contact met ons op.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder