Delen

Afwijking rustdagen handelaars

> Zondagopeningen 2020: Veilig en gespreid shoppen

Wetgeving rustdag

Iedere kleinhandelaar is aan de wet aangaande de rustdag onderworpen (wet van 10 november 2006). Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Een handelaar mag een andere dag dan de hierboven vermelde zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Indien de wekelijkse rustdag aansluit op een wettelijke feestdag, dan heeft de handelaar of dienstverstrekker de mogelijkheid deze rustdag te verschuiven naar de dag ná de feestdag.

 • De toegang van de consument tot de vestigingseenheid is die dag verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten of levering van diensten aan de consument.
 • Thuisleveringen zijn eveneens verboden.
 • Een handelaar of dienstverstrekker mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.
 • Indien de handelaar of dienstverstrekker een andere dag dan de zondag als rustdag kiest, is het verboden om op zondag andere producten te verkopen of diensten te leveren dan diegene die hij gewoonlijk verkoopt en levert.
 • De wekelijkse rustdag moet gedurende 6 maanden minstens dezelfde zijn.

Afwijking op rustdagen 2020

Onderstaande periodes mag er in 2020 afgeweken worden van de wekelijkse rustdag:

 • 30 december 2019 tot en met 5 januari 2020
 • 16 maart tot en met 22 maart
 • 30 april tot en met 6 mei  (in functie van de feestdag op vrijdag 1 mei)
 • 22 juni tot en met 28 juni 
 • 1 augustus tot en met 7 augustus
 • 7 september tot en met 13 september  
 • 28 september tot en met 4 oktober 
 • 23 november tot en met 29 november
 • 7 december tot en met 13 december: 
 • 14 december tot en met 20 december 
 • 21 december  tot en met 27 december

Deze periodes zijn bepaald in functie van onderstaande koopzondagen- en weekends:

 • 5 januari: Wintersolden
 • 22 maart: Lier Winkelplezier - GEANNULLEERD*
 • 28 juni: Summer Kick Off - GEANNULEERD* (MAAR DEZE AFWIJKING BLIJFT WEL GELDEN. WINKELS DIE DIT WENSEN, KUNNEN OPENEN OP HUN RUSTDAG)
 • 5 juli: Zomersolden - GEANNULEERD* & VERVANGEN DOOR 2 augustus: Zomersolden (WEGENS DE FEDERALE AANPASSING VAN DE ZOMERSOLDEN n.a.v. COVID19, die in 2020 uitzonderlijk verschoven werd naar de periode van 1 augustus tot en met 31 augustus)
 • 13 september: Boulevard Gommaar - GEANNULEERD* (MAAR DEZE AFWIJKING BLIJFT WEL GELDEN. WINKELS DIE DIT WENSEN, KUNNEN OPENEN OP HUN RUSTDAG)
 • 4 oktober: Weekend van de Klant
 • 13, 20 en 27 december: Kerstshoppen

*n.a.v. de coronamaatregelen

De volgende periodes worden toegestaan, maar worden niet gecommuniceerd als gemeenschappelijke koop(zon)dagen:

 • 30 maart tot en met 5 april: extra afwijking wekelijkse rustdag
 • 31 augustus tot en met 6 september: extra afwijking wekelijkse rustdag

Jaarlijks kan het college 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan, na voorstel van de economische raad. Voor de opmaak van de afwijkingen heeft de economische raad eerst gekeken naar de vaste afwijkingen en gezamenlijke activiteiten. Deze afwijkingen gelden voor het ganse grondgebied. In de voorgestelde periode kan elke handelaar, wanneer zijn rustdag ook is, de afwijking toepassen.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder