Delen

Afwijking rustdagen handelaars

Wetgeving rustdag

Iedere kleinhandelaar is aan de wet aangaande de rustdag onderworpen (wet van 10 november 2006). Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Een handelaar mag een andere dag dan de hierboven vermelde zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Indien de wekelijkse rustdag aansluit op een wettelijke feestdag, dan heeft de handelaar of dienstverstrekker de mogelijkheid deze rustdag te verschuiven naar de dag ná de feestdag.

 • De toegang van de consument tot de vestigingseenheid is die dag verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten of levering van diensten aan de consument.
 • Thuisleveringen zijn eveneens verboden.
 • Een handelaar of dienstverstrekker mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.
 • Indien de handelaar of dienstverstrekker een andere dag dan de zondag als rustdag kiest, is het verboden om op zondag andere producten te verkopen of diensten te leveren dan diegene die hij gewoonlijk verkoopt en levert.
 • De wekelijkse rustdag moet gedurende 6 maanden minstens dezelfde zijn.

Afwijking op rustdagen 2019

Onderstaande periodes mag er in 2019 afgeweken worden van de wekelijkse rustdag:

 • 3 januari tot en met 9 januari
 • 14 maart tot en met 19 maart
 • 20 juni tot en met 26 juni
 • 4 juli tot en met 10 juli
 • 5 september tot en met 11 september
 • 3 oktober tot en met 9 oktober
 • 12 december tot en met 18 december
 • 19 december tot en met 25 december
 • 26 december tot en met 2 januari

Deze periodes zijn bepaald in functie van onderstaande koopzondagen- en weekends:

 • 6 januari: Solden
 • 17 maart: Lier Winkelplezier
 • 23 juni: Summer Kick Off
 • 7 juli: Solden
 • 8 september: Boulevard Gommaar
 • 6 oktober: Weekend van de Klant
 • 15, 22 en 29 december: Kerstshoppen

De volgende periodes worden toegestaan, maar worden niet gecommuniceerd als gemeenschappelijke koop(zon)dagen:

 • zondag 7 april: bijkomende afwijking
 • 27 juni tot en met 3 juli: Afwijking sperperiode
 • 29 augustus tot en met 4 september: Start schooljaar
 • 28 november tot en met 4 december: Sinterklaasperiode
 • 5 december tot en met 11 december: Kerstkoopzondag

Jaarlijks kan het college 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan, na voorstel van de economische raad. Voor de opmaak van de afwijkingen heeft de economische raad eerst gekeken naar de vaste afwijkingen en gezamenlijke activiteiten. Deze afwijkingen gelden voor het ganse grondgebied. In de voorgestelde periode kan elke handelaar, wanneer zijn rustdag ook is, de afwijking toepassen.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder