Delen

Afwijking openingsuren handelaars

De wetgeving rond openingsuren vermeldt volgende verplichte sluitingsuren:

  • op vrijdagen en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan: vóór 5 uur en na 21 uur
  • op alle andere dagen: vóór 5 uur en na 20 uur

Afwijkingen op openingsuren

In de wet is bepaald dat de stad maximum 15 kalenderdagen afwijkingen kan toestaan met betrekking tot de openingsuren. Zo telt een laatavondopening (waarbij de winkels geopend zijn tot 22 uur in plaats van tot 18 uur) als 1 van de 15 afwijkingen. Merk op dat je de 15 kalenderdagen niet kan opsplitsen in halve dagen. Aanvragen kan je naar economie@lier.be mailen en worden na behandeling in de Economische Raad ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder