Delen

Nieuw fietspad Kesselsesteenweg (bevoegdheid Agentschap Wegen en Verkeer)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bereidt de aanleg van een nieuw fietspad voor op de Kesselsesteenweg (N13), vanaf het kruispunt met de Beemdstraat tot de grens met de gemeente Nijlen (Kessel). Kesselsesteenweg is één van de belangrijke assen die Lier verbindt met omliggende gemeenten en activiteiten; hij is gericht op een goede doorstroming voor het openbaar vervoer en fietsverkeer waarbij ook de voetganger niet uit het oog verloren wordt zgn. secundaire weg type III.

Momenteel is er op Kesselsesteenweg echter enkel een smal éénrichtingsfietspad langs beide kanten van de weg. Dit is een onaangepaste fietsinfrastructuur in functie van het gewenste gebruik van de weg secundaire weg type III. Daarnaast sluit dit fietspad moeilijk aan op het recreatieve fietsnetwerk op de dijken van het Netekanaal en de Grote Nete en ontbreken comfortabele fiets- en voetgangersstructuren in de woongebieden.

Met de aanleg van het nieuwe fietspad wil AWV niet alleen de verkeersveiligheid van alle weggebruikers bevorderen maar ook de belevingskwaliteiten voor de weggebruikers en de gebruikers van de omgeving. Voor de aanleg van fietspaden werd in 2005 al een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Overheid.

In het voorontwerp wordt er langs de oneven zijde een dubbelrichtingsfietspad voorzien tussen Beemdstraat en spoorwegoversteek (aansluiting naar Netedijk richting Berlaar), enkelrichtingsfietspad tussen spoorwegoversteek en het reeds gerealiseerde vrijliggend fietspad op grondgebied Nijlen (Kessel). Langs de even zijde wordt er over het volledig projectgebied een enkelrichtingsfietspad voorzien. Om dit project te realiseren, is het nodig om grond in te nemen. Igemo neemt dit verder op en contacteert indien nodig betrokken bewoners.

Voorliggende plannen kunnen nog aangepast worden bij de verdere technische uitwerking van de dossiers en zijn dus voorlopig.

Bekijk de voorlopige plannen:

> Beemdstraat - brug

> Brug - spoorweg

> Spoorweg - Kessel


Meer info 

Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV)
wegen.antwerpen@vlaanderen.be
Tel. 03 224 68 11
Referentie: N13 Kessel – Lier, X10/N13/22

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder