Delen

Heraanleg Sint-Gummarusstraat

De stad Lier wil verder blijven inzetten op een degelijk bereikbaar openbaar domein met hierbij de herstelling en vernieuwing van de wegen- en fietsinfrastructuur als prioriteit.

Op de planning staat een heraanleg van wegen en riolering in de Sint-Gummarusstraat. 

Begin 2017 stelden het studiebureau Infrabo en de stad het voorontwerp van de plannen voor de heraanleg tijdens een bewonersvergadering aan de bewoners voor.

Tijdens dit overleg werd beslist om de voorgestelde snelheidsremmende maatregel eerst uit te testen in een proefopstelling. De bezorgdheid was immers dat de ingetekende wegversmalling met het huidige verkeer eerder voor stilstaand verkeer in de straat zou kunnen zorgen.

De proefopstelling heeft er iets meer dan vier maanden gestaan. Door middel van tellingen is er een vergelijking gemaakt tussen het verkeer in 2015 (tijdens werken Ring), in januari 2017 (voor de proefopstelling) en tijdens de proefopstelling. Er werd telkens geteld tussen 7.45 en 8.45 uur.

Het grootste verschil blijkt in de afwerking van de Ring te zitten. Voor en na proefopstelling is er ook een licht verschil op te merken. Uit de vaststellingen ter plaatse blijkt ook dat door de locatie van de parkeerplaatsen in de straat, in combinatie met de wegversmalling, vooral het verkeer vanaf De Heyderstraat trager doorstroomde. Op basis daarvan is het schepencollege van mening dat de wegversmalling beter niet wordt opgenomen in het definitief ontwerp. De proefopstelling werd ondertussen dan ook verwijderd.

De gemeenteraad heeft zich op 25 september 2017 uitgesproken over het definitief ontwerp.  

Wat gebeurt er nu?

Ondertussen is de stad met een aanbestedingsprocedure op zoek naar een aannemer voor de uitvoering van de werken; verwacht wordt dat deze eind februari 2018 aangesteld kan worden. De werken voor de heraanleg kunnen dan wellicht starten rond april 2018.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder