Delen

Heraanleg Sint-Gummarusstraat

De stad Lier wil verder blijven inzetten op een degelijk bereikbaar openbaar domein met hierbij de herstelling en vernieuwing van de wegen- en fietsinfrastructuur als prioriteit. Op de planning staat een heraanleg van wegen en riolering in de Sint-Gummarusstraat. 

De werken voor de heraanleg van de Sint-Gummarusstraat startten op 22 mei 2018. De rijbaan, parkeerstroken en voetpaden worden volledig vernieuwd, net als de riolering. Midden in de straat is er een asverschuiving voorzien. Het pleintje aan de overzijde van de Sint-Pieterskapel krijgt ook een make-over. Er komen zitbanken en aanplantingen. Eind november 2018 moeten de werken afgerond zijn.

Timing en fasering

  • 31 juli – september 2018: aanleg riolering
  • Eind september 2018: start plaatsen goten en boordstenen
  • Aansluitend: afwerken van funderingen en bestrating
  • Verwachte einddatum werken: 26 november 2018

Opgelet: Alle timingen blijven onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden. De werken starten langs de kant van De Heyderstraat en trekken zo richting Heilige-Geeststraat.

De Sint-Gummarusstraat is afgesloten. Voetgangers hebben altijd doorgang. Het doorgaand verkeer kan vanuit Berlaarsestraat richting Vismarkt, Aragonstraat en Mosdijk.

Er werd éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Kluizestraat tussen de De Heyderstraat en de Lookstraat (de paaltjes zijn verwijderd). Enkel verkeer richting Kluizeplein is toegelaten.

Bekijk hier de presentatie die tijdens de bewonersvergadering op 2 mei 2018 getoond werd.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder

Presentatie infovergadering Sint-Gummarusstraat 2-5-2018

Definitief ontwerp Sint Gummarusstraat