Delen

Heraanleg Pastoriestraat

In het bestuursakkoord gaf het bestuur mee meer dan ooit te willen investeren in ons openbaar domein. Op de planning voor de komende jaren werd ook de heraanleg van de Pastoriestraat opgenomen. Met de heraanleg van de straat wil de stad de huidige inrichting verbeteren en tegelijkertijd alle woningen aansluiten op een gescheiden riolering.

De stad stelde hiervoor studiebureau S. Bilt aan, dat op haar beurt een ontwerp opmaakte voor een nieuwe Pastoriestraat. Het voorontwerp werd in februari 2019 toegelicht aan de buurtbewoners. Bekijk de presentatie van het infomoment 

Met de opmerkingen en ideeën die tijdens de bewonersvergadering aan bod kwamen, gingen de stad en het studiebureau opnieuw aan de slag. Het aangepaste ontwerp werd begin oktober 2019 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Verder verloop

Voordat de werken daadwerkelijk kunnen starten, volgen er nog een aantal stappen. Plannen afwerken, vergunningen aanvragen, aannemer aanstellen, … Als alles vlot verloopt, kunnen de werken naar schatting midden 2020 van start gaan. 

Voor de start van de werken, worden de bewoners nog eens uitgenodigd op een bewonersvergadering. De aangeduide aannemer licht er dan de concrete timing en fasering van de werken toe.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Presentatie bewonersvergadering Pastoriestraat 19-02-2019