Delen

Heraanleg Kanunnik Davidlaan

In navolging van de Begijnhofstraat, vernieuwt de stad ook de Kanunnik Davidlaan. De werken zijn gestart in oktober 2017. Als alles vlot verloopt, zijn de werken eind november 2018 klaar.

Ontwerp nieuwe Kanunnik Davidlaan

 • Vernieuwing van de riolering en volledige wegenis van de straat.
   
 • Rijweg wordt volledig éénrichtingsverkeer richting Mechelsestraat. De weg wordt aangelegd in gezaagde kassei met een breedte van minimum 4,20 meter met een asverspringing.
   
 • Voetpad aan beide zijden van de straat in gestaalstraalde dubbelklinkers.
   
 • Parkeerstrook wisselend van kant, in gewone kassei. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.
   
 • De rijweg ter hoogte van Begijnhofstraat wordt voldoende breed aangelegd met een centrale vluchtheuvel. Indraaiende auto’s en uitrijdende fietsers volgen zo elk een afzonderlijk traject.
   
 • Groen in de straat: kleinere laanbomen, enkele grotere solitaire bomen en twee soorten struikgewassen.

Timing en fasering

Alle timingen zijn onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden

De werken voor de heraanleg van de Kanunnik Davidlaan worden in twee fases uitgevoerd. Op deze manier sluiten ze aan op de werken op de site van het Handbogenhof. Naar verwachting zijn de werken aan het nieuwe dienstencentrum op site Handbogenhof  in mei 2018 afgerond, wat betekent dat het dienstencentrum een maand later de deuren kan openen. Voor de werken van de private ontwikkeling op de site, is momenteel nog geen concrete planning gekend.

Fase 1 : 16 oktober 2017 tot +/- begin mei 2018
werken in het stuk van Begijnhofstraat tot site Handbogenhof
Fase 2: mei tot eind november 2018
werken in het stuk vanaf site Handbogenhof tot Mechelsestraat

 • Fase 1: nog tot begin mei 2018
  Het archeologisch onderzoek en de nutswerken voor de eerste fase van de werken zitten erop. Eind januari 2018 startte de aannemer met de opbraak van de wegenis en de rioleringswerken in het deel van de K. Davidlaan tussen Begijnhofstraat en Handbogenhof. Aansluitend volgt de nieuwe wegenis.
   
 • Fase 2: mei tot eind november 2018
  In mei 2018 is het stuk Kanunnik Davidlaan tussen Begijnhofstraat en Handbogenhof volledig vernieuwd. Aansluitend volgen de werken in het deel tussen Handbogenhof en de Mechelsestraat.
  Ook hier start de aannemer met een archeologisch onderzoek, gevolgd door nutswerken vooraleer de riolerinsgwerken kunnen starten. Een gedetailleerde timing van fase 2 volgt zo snel mogelijk.

Verkeersmaatregelen

plan fase 1

De straat wordt vanaf de Begijnhofstraat tot voorbij het Sint-Gummaruscollege afgesloten. Enkel voetgangers kunnen door.

Het smalle gedeelte van de Kanunnik Davidlaan wordt voor plaatselijk verkeer opengesteld in 2 rijrichtingen, doodlopend aan de werken.

Voor voetgangers wordt een omleiding voorzien via de Begijnhofstraat en de vest. Ook fietsers kunnen deze omleiding volgen (uitgezonderd in het weekend).

Heb je vragen over de werken? Mail naar kdavidlaan@lier.be.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder

Presentatie bewonersvergadering 13/09/2017