Delen

Heraanleg Kanunnik Davidlaan

In navolging van de Begijnhofstraat, vernieuwt de stad ook de Kanunnik Davidlaan. De werken zijn gestart in oktober 2017. Als alles vlot verloopt, zijn de werken eind november 2018 klaar.

Ontwerp nieuwe Kanunnik Davidlaan

 • Vernieuwing van de riolering en volledige wegenis van de straat.
   
 • Rijweg wordt volledig éénrichtingsverkeer richting Mechelsestraat. De weg wordt aangelegd in gezaagde kassei met een breedte van minimum 4,20 meter met een asverspringing.
   
 • Voetpad aan beide zijden van de straat in gestaalstraalde dubbelklinkers.
   
 • Parkeerstrook wisselend van kant, in gewone kassei. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.
   
 • De rijweg ter hoogte van Begijnhofstraat wordt voldoende breed aangelegd met een centrale vluchtheuvel. Indraaiende auto’s en uitrijdende fietsers volgen zo elk een afzonderlijk traject.
   
 • Groen in de straat: kleinere laanbomen, enkele grotere solitaire bomen en twee soorten struikgewassen.

Timing en fasering

Alle timingen zijn onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden

De werken voor de eerste fase van de heraanleg zijn bijna afgerond, het deel tussen Begijnhofstraat en site Handbogenhof is bijna klaar.

De aannemer werkt momenteel de bestrating af van het stuk van site Handbogenhof tot net voorbij de eerste inrit van parking Sint-Ursula. Er wordt volgende week tijdens het bouwverlof nog verder gewerkt tot en met vrijdag 13 juli.

De zone wordt nadien fysiek afgesloten, enkel voetgangers of fietsers kunnen door. De nieuwe bestrating heeft zeker een week de tijd nodig om uit te harden, het is hierbij belangrijk dat de zone afgesloten blijft zodat er nog geen auto’s over rijden.

2de FASE: vanaf donderdag 2 augustus t/m eind november 2018

werken vanaf parking Sint-Ursula tot aan kruispunt met Mechelsestraat

De werken van de 2de fase starten op donderdag 2 augustus, te starten met de voorbereidingen voor het archeologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek is het nodig om de grondwaterspiegel plaatselijk tijdelijk te verlagen. Daarom is er een bronbemaling voorzien aan de zijde van de Mechelsestraat en op de parking van Sint-Ursula (zo ver mogelijk voorbij de garages in dat stuk). Er wordt een parkeerverbod voorzien aan Sint-Ursula zodat de bewoners tijdens het onderzoek nog uit de garage kunnen rijden over de parking van de school richting Begijnhofstraat.

Tijdens de tweede fase is de helling om per fiets de vest af te rijden in de Kanunnik Davidlaan afgesloten. Ook de trapjes vlak naast de helling zullen afgesloten zijn.  

Voor voetgangers zal er altijd een doorgang voorzien zijn. Fietsers op de vesten voor Kanunnik Davidlaan volgen een omleiding via de Begijnhofstraat.

 • Donderdag 2 augustus: start bronbemaling, langs zijde Mechelsestraat en ter hoogte van St.-Ursula.
 • Dinsdag 7 augustus: start archeologisch onderzoek; indien alles vlot verloopt, neemt het archeologisch onderzoek 1 week in beslag.
 • Maandag 20 augustus: start nutswerken.
 • September, aansluitend op de nutswerken: rioleringswerken gevolgd door de bestrating.
 • Verwachte einddatum: eind november 2018.

fase 2

Werken site Handbogenhof

Het nieuwe dienstencentrum, ‘Het Schoppeke’ is klaar en geopend. 

Voor de werken van de private ontwikkeling op site Handbogenhof, die hierna volgen, is nog geen concrete timing gekend.


Heb je vragen over de werken? Mail naar kdavidlaan@lier.be.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder

Presentatie bewonersvergadering 13/09/2017