Delen

Heraanleg Kanunnik Davidlaan

In navolging van de Begijnhofstraat, vernieuwt de stad ook de Kanunnik Davidlaan. De werken startten midden oktober 2017. Als alles vlot verloopt, zijn de werken eind november 2018 klaar.

Ontwerp nieuwe Kanunnik Davidlaan

 • Vernieuwing van de riolering en volledige wegenis van de straat.
   
 • Rijweg wordt volledig éénrichtingsverkeer richting Mechelsestraat. De weg wordt aangelegd in gezaagde kassei met een breedte van minimum 4,20 meter met een asverspringing.
   
 • Voetpad aan beide zijden van de straat in gestaalstraalde dubbelklinkers.
   
 • Parkeerstrook wisselend van kant, in gewone kassei. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.
   
 • De rijweg ter hoogte van Begijnhofstraat wordt voldoende breed aangelegd met een centrale vluchtheuvel. Indraaiende auto’s en uitrijdende fietsers volgen zo elk een afzonderlijk traject.
   
 • Groen in de straat: kleinere laanbomen, enkele grotere solitaire bomen en twee soorten struikgewassen.

Timing en fasering

Alle timingen zijn onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden

 • Start werken: maandag 16 oktober 2017
  Einde voorzien: november 2018
   
 • De werken startten midden oktober met een archeologisch onderzoek. Maandag 20 november volgen de nutsmaatschappijen. In januari 2018 start de aannemer met de rioleringswerken, gevolgd door de aanleg van de nieuwe wegenis.
   
 • De werken voor de heraanleg worden in twee fases uitgevoerd. Op deze manier sluiten ze aan op de werken die op de site van het Handbogenhof bezig zijn.
  Fase 1 : 16 oktober 2017 tot +/- begin mei 2018
  werken in het stuk van Begijnhofstraat tot site Handbogenhof
  Fase 2: mei tot eind november 2018
  werken in het stuk vanaf site Handbogenhof tot Mechelsestraat

Verkeersmaatregelen

plan fase 1

De straat wordt vanaf de Begijnhofstraat tot voorbij het Sint-Gummaruscollege afgesloten. Enkel voetgangers kunnen dan nog door.

Het smalle gedeelte van de Kanunnik Davidlaan wordt voor plaatselijk verkeer opengesteld in 2 rijrichtingen, doodlopend aan de werken.

Voor voetgangers wordt een omleiding voorzien via de Begijnhofstraat en de vest. Ook fietsers kunnen deze omleiding volgen (uitgezonderd in het weekend).
 

De bewoners werden in september 2017 uitgenodigd op een bewonersvergadering waar het ontwerp en de timing/fasering van de werken werd voorgesteld. De presentatie die tijdens deze avond getoond werd, vind je hier. Heb je vragen over de werken? Mail naar kdavidlaan@lier.be.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder

Presentatie bewonersvergadering 13/09/2017