Delen

Heraanleg Kanunnik Davidlaan

In navolging van de Begijnhofstraat, vernieuwt de stad ook de Kanunnik Davidlaan. De werken zijn gestart in oktober 2017. Als alles vlot verloopt, zijn de werken eind 2018 klaar.

Ontwerp nieuwe Kanunnik Davidlaan

 • Vernieuwing van de riolering en volledige wegenis van de straat.
   
 • Rijweg wordt volledig éénrichtingsverkeer richting Mechelsestraat. De weg wordt aangelegd in gezaagde kassei met een breedte van minimum 4,20 meter met een asverspringing.
   
 • Voetpad aan beide zijden van de straat in gestaalstraalde dubbelklinkers.
   
 • Parkeerstrook wisselend van kant, in gewone kassei. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.
   
 • De rijweg ter hoogte van Begijnhofstraat wordt voldoende breed aangelegd met een centrale vluchtheuvel. Indraaiende auto’s en uitrijdende fietsers volgen zo elk een afzonderlijk traject.
   
 • Groen in de straat: kleinere laanbomen, enkele grotere solitaire bomen en twee soorten struikgewassen.

Timing en fasering

Alle timingen zijn onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden

De werken voor de eerste fase van de heraanleg zijn volledig afgerond, het deel van de straat tussen Begijnhofstraat en het Sint-Ursula is klaar.

2de FASE: t/m midden december 2018

werken vanaf parking Sint-Ursula tot aan kruispunt met Mechelsestraat

De werken van de 2de fase zijn gestart op donderdag 2 augustus, met de voorbereidingen voor het archeologisch onderzoek. Tijdens de tweede fase is de helling om per fiets de vest af te rijden in de Kanunnik Davidlaan afgesloten. Ook de trapjes vlak naast de helling zullen afgesloten zijn.  

Voor voetgangers zal er altijd een doorgang voorzien zijn. Fietsers op de vesten voor Kanunnik Davidlaan volgen een omleiding via de Begijnhofstraat.

 • Tot eind september: nutswerken.
 • Maandag 1 oktober: rioleringswerken gevolgd door de bestrating.
 • Verwachte einddatum: voor winterbouwverlof december 2018.

fase 2

Werken site Handbogenhof

Het nieuwe dienstencentrum, ‘Het Schoppeke’ is ondertussen open. 

Voor de werken van de private ontwikkeling op site Handbogenhof, die hierna volgen, is nog geen concrete timing gekend.


Heb je vragen over de werken? Mail naar kdavidlaan@lier.be.

Uitgelicht

Technisch bureau

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
03 8000 300

lees verder

Presentatie bewonersvergadering 13/09/2017