Delen

Heraanleg Berlarij

In het bestuursakkoord gaf het stadsbestuur al mee meer dan ooit te willen investeren in ons openbaar domein. Voor de komende jaren staat ook de heraanleg van de weg en de riolering in de Berlarij gepland. De stad stelde hiervoor studiebureau S. Bilt aan. Zij maakten een voorontwerp op dat in een infovergadering aan de bewoners van de Berlarij op 20 februari 2019 werd toegelicht. De opmaak van dit voorontwerp is een beginfase.

Wat houdt deze heraanleg in?

De riolering wordt vernieuwd en heraangelegd als gescheiden stelsel regenwater-afvalwater. Voetpaden, parkeerstroken en rijweg worden volledig vernieuwd en heraangelegd. De rijweg krijgt een verharding in asfalt.

De bomen worden vervangen en verminderen iets in aantal. Het kruispunt aan de Berlaarsestraat zit niet mee vervat in deze heraanleg. Ook de hoek van de Leuvensepoort is niet in deze plannen betrokken.

Hier vind je de presentatie met grondplan die tijdens deze infoavond getoond werd.

Wat gebeurt er nadien?

De heraanleg van de Berlarij bevindt zich met het voorontwerp momenteel nog in een beginfase. Vooraleer de werken effectief kunnen starten, volgen er nog een aantal stappen.

Verder verloop na bewonersvergadering woensdag 20 februari:

 1. Opmaak ontwerp
  S. Bilt werkt de plannen verder uit en verwerkt indien mogelijk opmerkingen gemaakt op het voorontwerp in het definitieve ontwerp.
   
 2. Goedkeuring ontwerp
  Het definitieve ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
   
 3. Indienen stedenbouwkundige aanvraag
  Na goedkeuring van het ontwerp kan de stad een bouwaanvraag indienen.
   
 4. Openbaar onderzoek
  Alvorens het ontwerp van de plannen kan goedgekeurd worden, worden ze onderworpen aan een openbaar onderzoek om na te gaan of er bezwaren zijn tegen de aanvraag tot omgevingsvergunning. De start van het openbaar onderzoek wordt met gele affiches aangeduid in de straat.
   
 5. Ontvangen omgevingsvergunning
   
 6. Aanstellen aannemer
  Na het ontvangen van de omgevingsvergunning, gaat de stad via een aanbestedingsprocedure op zoek naar een aannemer voor de uitvoering van de werken.
   
 7. Bewonersvergadering
  Voor de start van de werken stelt de aangestelde aannemer de concrete timing en fasering van de werken aan de bewoners van de Berlarij voor in een bewonersvergadering.

Als alles vlot verloopt met het afleveren van de vergunning, kunnen de werken naar schatting eind 2020 – begin 2021 van start gaan.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Presentatie bewonersvergadering Berlarij 20-02-2019